Brigáda-Probluz

Dne 28.7. 2021 pánové M. Suchý, L. Petr a R. Balcárek provedli plánovanou brigádu na hřbitově v Probluzi. Důkladně očistili od mechu a nečistot památky ev. č. 48, 49, 50 a 233. Tyto byly potom důkladně omyty vodou. Tímto započali členové Komitétu 1866 sérii brigád před plánovanými Dušičkami, kde bude nutné očistit a opravit písmo atd. u zbylých pomníků. Dušičky budou spojeny i s odhalením opravených památek, které jsou nyní v odborné péči kameníků.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Probluz/

   

 

Brigáda Rozběřice

Dne 18.7. 2021 se sešel M. Suchý a R. Balcárek v lokalitě u Šrámova kříže v Rozběřicích. Nejprve ořezali větve, které ohrožovaly památky. Dále křovinořezem posekali náletové křoviny a trávu. Potom očistili pomníky ev. č. 125, 126, 127, 208, 316 a 317 od mechu a nečistot a důkladně omyli.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_Rozberice/

   

 

Pieta v Dubu a vycházka na Tovačovsku 17. 7. 2021

Za krásného počasí se v sobotu 17. 7. 2021 uskutečnila vycházka po tovačovském bojišti, které se zúčastnilo téměř 40 účastníků. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících se stavem širšího okolí tovačovského bojiště po ukončení bojů na základě vzpomínek pamětníků a dobového tisku. Poté starosta Ivo Čečman spolu se členem rady městyse Pavlem Piňosem položili kytici ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách a také František Sklenář v uniformě rakouského pěšáka z roku 1849. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za udržení tradice pietních setkání v Dubu a také za velmi přátelskou atmosféru, která při těchto setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka Svobody, ředitele ZŠ Leona Bouchala a kastelánky zámku Květy Zajícové zahájena již 25. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo 36 zájemců o vojenskou historii, a kterou svým výkladem doprovázeli Jiří Synek a Jiří Jemelka. Po úvodním výkladu a předání děkovných dekretů za péči o památky oběma příslušníkům 27. praporu polních myslivců se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala ke kříži na Olomoucké ulici. Na dalších zastávkách u Bezedného dolu a Behrova pomníku byli návštěvníci podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními památkami, které se k této historické události vztahují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka vojáků padlých na okolních polích a položena kytice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a také za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců (Jan Juna a Jan Březina), saského 2. mysliveckého praporu (Jiří Třešňák a Štěpán Novák ze Spolku vojenské historie v Liberci) a 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 (Jiří Náhlovský) v dobových uniformách. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Jemelka, Pavel Mrkvička, Jiří Náhlovský, Štěpán Novák, Zdeněk Studený, Jiří Synek a Jiří Třešňák a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný. Akce byla zakončena přátelským posezením v restauraci U Tří králů v Tovačově.

2021 7 17 Tovačov Hanuš 12  2021 7 17 Tovačov Hanuš 106  2021 7 17 Tovačov Hanuš 72

 

Bojiště u Hradce Králové - stojany

V sobotu 10. července 2021 se uskutečnila druhá brigáda zaměřená na výměnu stojanů naučných stezek. Brigády se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek a J. Vilím.

Výměna se provedla na stezce „Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo“ v těchto lokalitách: Hněvčeves č. 2, Sadová č. 4, Hrádek č. 17, Horní Přím „U sv. Aloise“ č. 18 a Dolní Přím č. 19. Materiál ze starých stojanů byl odvezen případně jinak zlikvidován. V okolí stojanu u hřbitova na Hrádku byl z části ostříhán keř, který do něho zasahoval a větve odneseny na skládku. Zároveň byla také vyměněna dvě nejvíce poškozená plexiskla. Znovu poukazujeme na mělké drážky v hranolech, neboť všechny tabule a plexiskla musela být přibližně o 0.5 cm zkrácena.

Na konec brigády se k nám připojil K. Daniel a s B. Karešovou ještě posekali trávu a křoviny u křížů ev.č. 337 a 338, u pomníku ev.č. 192 magdeburského pěšího pluku č. 26 a kolem Římana s přilehlým křížem.

 

 

 

Rokytnice

Čas dovolené v Orlických horách využila Petra Grulichová nejen k návštěvě hřbitova v Rokytnici v Orlických horách, ale i k očištění pomníku věnovaném padlým z roku 1866. Jak je vidět z přiložených fotografií, od poslední údržby v roce 2000, bylo co dělat.

Kdo chce pracovat pro Komitét 1866, práci si vždycky najde. Děkujeme!

   

 
 

Česká Skalice - Výstava

28. 6. 2021 se konala v České Skalici slavnostní vernisáž nové expozice výstavy: „Bitva u České Skalice“.

Akce byla zahájena v 16:30 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po pietním kladení věnců na hrobech padlých vojáků, následovala prohlídka pamětních desek umístěných v kostele a věnovaných kadetu Constantinu Nádhernému z Borotína od 5. praporu polních myslivců a poručíku 4. kyrysnického pluku Adalbertu rytíři Pithovi. Poté se zúčastnění přesunuli do Jiřinkového sálu k vlastní vernisáži. V 17:15 hod. pak celá akce pokračovala komentovanou prohlídkou nové expozice, které se ujal kurátor výstavy Tomáš Vondryska. Celá akce proběhla za účasti členů vojensko-historických jednotek v dobových uniformách.

Ti, kteří se vydařené akce účastnili, se shodli na tom, že výstavu v budoucnosti určitě navštíví znovu. Návštěvu výstavy rozhodně doporučujeme!  

  

 

Podpořte záchranu náhrobku malíře Ottenfelda v našem e-shopu

Jak jsme již na těchto stránkách před nedávnem informovali, Komitét 1866 usiluje o záchranu zanedbaného náhrobku malíře Rudolfa Otto von Ottenfeld na pražských Olšanských hřbitovech. Tento umělec se specializoval především na vojenská témata a jeho zpodobnění vojáků z roku 1866 dosahuje takřka ikonických rozměrů. Komitét 1866 vydal číslované grafické listy a pohlednice s reprodukcemi Ottenfeldových obrazů, přičemž výtěžek jejich prodeje bude určen jako příspěvek na opravu malířova náhrobku. Poté, co se tyto materiály úspěšně prodávaly v rámci vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové, jsou nyní k dispozici všem zájemcům také na našem e-shopu.

Nebuďte lhostejní a symbolickou částkou přispějte na záchranu této ohrožené památky!

 Ottenfeld graficky list  Ottenfeld hrob  Ottenfeld pohlednice final

 

Knižní novinky na e-shopu

Na e-shopu Komitétu 1866 si lze ode dneška objednat knižní novinky, které byly vydány u příležitosti 155. výročí prusko-rakouské války a o nichž jsme již podrobnější informace přinesli níže. Jedná se o tyto publikace:

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866

Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler: ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866

Jaroslav Dvořák: Velké dny hradecké pevnosti za války 1866

Kudrna Vankova kniha obal titul  Lužice1866 obalka  Dvorak

Zároveň lze přes e-shop objednat také plaketu, která byla vydána pří příležitosti 155. výročí prusko-rakouské války.

medaile 155 1

 

 

 

Nová informace k turistickým vizitkám

Turistické vizitky, které Komitét 1866 vydal při příležitosti 155. výročí prusko-rakouské války, lze nově zakoupit v Muzeu přírody Český ráj v Prachově na Jičínsku a také na našem spolkovém e-shopu.

vizitka 1  vizitka 2

 

Vzpomínkové akce ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové

Již v pátek 2. července 2021 byly vzpomínkové akce zahájeny slavnostním odhalením čtyř opravených pomníků u Dlouhých Dvorů a poté byl v chrámu sv. Ducha v Hradci Králové od 17 hodin vystaven zapomenutý obraz Virginie Sauer-Csáky von Nordendorf a od 18 hodin bylo zahájeno slavnostní zvonění na zvon Augustin. Ve 22 hodin se pak konal tradiční pietní akt spojený s pochodňovým průvodem na pruském hřbitovu na Chlumu.

V sobotu 3. července se na Chlumu konala rozsáhlá vzpomínková akce u příležitosti 155. výročí bitvy u Hradce Králové, které se zúčastnilo několik tisíc návštěvníků.

Od 10 hodin proběhlo v Muzeu války 1866 na Chlumu připomenutí 85. výročí vzniku této instituce, za níž stál tehdejší Spolek pro udržování pomníků na bojišti královéhradeckém a především jeho člen Josef Volf z Máslojed. V rámci této připomínky byly veřejnosti představany tři nové publikace vztahující se k prusko-rakouské válce - k výročí muzea se vztahující brožura Josefa Šrámka Muzeum války 1866 a areál bojiště u Hradce Králové. Místo vzpomínky na oběti prusko-rakouské války, kniha Jany Vaňkové a Jindřicha Kudrny Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866 a publikace Zuzany Bláhové-Sklenářové a Vojtěcha Kesslera ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866.

V 11 hodin byl zahájen pietní akt u pomníku Baterie mrtvých připomínající oběti bitvy u Hradce Králové, kterého se mimo jiné zúčastnili hejtman Královéhradeckého kraje M. Červíček, náměstkové hejtmana M. Berdychová, P. Bulíček a A. Štěpánek, náměstek primátora města Hradce Králové J. Bláha, ředitel Muzea východních Čech P. Grulich, vedoucí Muzea války 1866 na Chlumu J. Hrubecký, zástupce krajského vojenského ředitelství majorka M. Urbánková, místostarosta obce Všestary V. Fof, starostka obce Máslojedy B. Karešová a místostarosta P. Sailer, starostka obce Hoříněves a předsedkyně Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 J. Kuthanová, herec V. Vydra, ředitel projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 R. Balcárek, zástupce rakouského Ferdinandova řádu 1561 I. Dubec, předseda Österreichische Kameradschaftsbund v Guntramsdorfu u Vídně K. Fleischhacker, předseda Komitétu 1866 M. Suchý a čestný člen tohoto spolku A. Chvojka a jeden ze zakladatelů vzpomínkových akcí v roce 1974 P. Bernatík.
V odpoledních hodinách byla uspořádána rozsáhlá komentovaná bitevní ukázka na motivy skutečných událostí na královéhradeckém bojišti s tématem „Korunní princ Albert Saský v bitvě u Hradce Králové.“

Od 18. hodin pak v kostele Proměnění Páně na Chlumu sloužil administrátor všestarské farnosti J. Brožek mši za vojáky padlé v královéhradecké bitvě.

Chlum2021 1  Chlum2021 2  Chlum2021 3

 

Kompletní fotogalerie z jednotlivých částí výročního dne naleznete na následujících odkazech:

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-Dlouhe_Dvory/

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-_Nocni_pietni_akt/

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-_Pietni_akt/

https://1866.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Hradce_Kralove_-_Bitva/

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM