Severní Čechy - Svijany, Žďár a Kuřívody 2023

V sobotu 22. dubna 2023 proběhly úklidové práce na hřbitově 1866 ve Svijanech zaměřené na vytrhání plevelů z kameninových zásypů zdejších pomníků ev. č. 35 - 38. Pomocí vysavače se rovněž odstranilo listí a drobné větvičky, které by jinak v kačírku zůstaly nevzhledně zapadané. Na první pohled se množství nezdálo, ale postupně se naplnil igelitový pytel přibližně z poloviny vysátým a rozsekaným materiálem. Z celé plochy byly dále sebrnány spadlé větve z okolních stromů. Úklid s uhrabáním okolí proběhl také u pomníku ev. č. 39 na břehu Jizery. 

Přejezd k pomníku ev. č. 54 nacházející se na bojišti u Mnichova Hradiště a pomníku ev. č 3 vztahující se k bojišti u Jičína se shrabáním listí zabral další čas slunného jarního dne. Na kuřívodském bojišti došlo opět ke sběru odpadků podél obou stran silnice E268 od pomníku ev. č. 3 k pomníku ev. č. 12. Ve čtvrtek 20. dubna člen našeho spolku M. Macek s přítelkyní na tomto bojišti uklidil úsek mezi pomníkem ev. č. 1 - 3 a jejich další činností se stalo rozhrabání krtečin u pomníku ev. č. 1 a 22. Celkem brigádníci naplnili v uvedených dnech 5 igelitových pytlů, které poskytl a následně odvezl MÚ Ralsko, kterému Komitét 1866 tímto děkuje. Nutno poznamenat, že silnice byla v období 21. března až 30. listopadu 2022 uzavřená pro většinu dopravy, takže tomu odpovídalo množství odpadků. Ovšem na druhou stranu se nabízí zamyšlení, že i přes uzavírku byl naplněn takový počet pytlů. Zúčastnění brigádníci 22. dubna: J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral a M. Rympler.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-jarni_brigada_Svijany_Kurivody_22.4.2023/

   

 

Obnovený kříž na náchodském bojišti

Na náchodském bojišti došlo k obnově  typového kříže e.č. 46 pod Homolkou u Vysokova

1866 - obnova kříže u Náchoda 2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

bojiště u Jičína

Dne 13. 4. 2023 proběhla na Prachově drobná brigáda, které se účastnili členové Historického kroužku Muzea přírody Český ráj a Kadetní setniny. Byl uhrabán prostor kolem pomníků v Prachovském sedle. Zároveň jsme se snažili najít, místo, kde byl kreslen historický obraz, který zachytil boje 1866 v Prachovských skalách.

1866-bojiště u Jičína 13.4.2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

50. valná hromada Komitétu 1866

V sobotu 15. dubna 2023 se ve Všestarech konala již 50. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, které se zúčastnilo celkem 57 členů spolku a 6 hostů. Její bohatý program zahrnoval zprávy technických referentů jednotlivých bojišť války roku 1866 a další informace o spolkové činnosti. V závěru J. Šrámek ve své přednášce seznámil přítomné se životními osudy štábního kapitána Bohumíra Tuhého z Rosnic a jeho sbírkovou a publikační činností.
V rámci valné hromady proběhly volby do předsednictva a kontrolní komise Komitétu 1866 na další čtyřleté funkční období. Složení řídících orgánů spolku na období let 2023-2027 je následující:

Předsednictvo Komitétu 1866:
Miroslav Suchý – předseda
Jiří Synek – místopředseda
Martin Barus – hospodář
Josef Šrámek – jednatel
Petr Lazurko – člen předsednictva

Kontrolní komise Komitétu 1866:
Jiří Kozák – předseda
Ivan Stolín – místopředseda
Šárka Demlová – členka kontrolní komise

Ve 14.00 hod. se účastníci přesunuli k nedalekému kostelu Nejsvětější Trojice ve Všestarech, který nám otevřel starosta obce Michal Derner. Po prohlídce interiéru a zvláště oltářů věnovaných manželkami důstojníků zemřelých v místním lazaretu všichni zamířili k pomníkům z války roku 1866 na starém hřbitově u kostela. Nakonec proběhl pietní akt u hrobu B. Tuhého na všestarském novém hřbitově, kterým bylo připomenuto blížící se 50. výročí jeho úmrtí dne 23. července 1973.

VH Vsestary 15.4.2023 3  VH Vsestary 15.4.2023 2  VH Vsestary 15.4.2023 14

 

 

Brigáda v lese Svíb

Členové Muzejního historického klubu Záviš ze Svitav, který je spolupořadatelem tradiční pietní akce Rozvícený Svíb, podnikli v úterý 11. dubna brigádu v lese Svíb na královéhradeckém bojišti, která byla přípravou na zmíněnou akci, které se v letošním roce uskuteční 10. června. V rámci brigády byly ke všem pomníkům i typovým křížům v celém Svíbu dodány skleněné kryty na svíčky a jejich okolí bylo poklizeno.

Svib brig23

 

Velký pátek na jičínském bojišti

Na Velký pátek 7. 4. 2023 proběhla brigáda na jičínském bojišti zaměřená na jarní úklid vojenského hřbitova v Kbelnici.
Byla uhrabána velká část areálu, očištěny pomníky, odstraněny popadané větve a ořezány poškozené dřeviny.
Na závěr byly v upomínku padlých zapáleny svíčky. 
Brigády se účastnili Jiří Třešňák a Jiří Náhlovský.
 

Severní Čechy - malá brigáda na Velký pátek.

Velikonočních svátků využil D.Koral se synem Františkem k drobné brigádě na bojišti u Mnichova Hradiště .Společně očistili po zimě několik křížků na hrobech padlých vojáků. Šlo o památky evidenčních čísel 43.46.47.48.

1866-brigáda na Velký pátek 2023 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Odchod kolegy v uniformě

S velkou bolestí v srdci musím oznámit ,že nás navždy opustil pan Ivo Vosička. Velký příznivec vojenské historie ,zakladající člen spolku Burkersdorf 1745  a strůjce obnovy lazaretního hřbitova z války 1866 u Nových Kocbeř. Čest jeho památce.

  

 

74. pěší pluk v Jičíně

Dne 2.4.2023 znovu  Jičínem pochodovali vojáci ve slavnostních uniformách!
Jednalo se o připomínku 74. pěšího pluku. Vojáci v útvaru prošli Husovou ulicí ke koselu sv. Jakuba Většího.
U kostela čekali vojáci od prvního saského mysliveckého praporu, kteří kvůli této akci přijeli z Německa, aby nás podpořili v naší činnosti.
Společně zamířili do kostela, kde si sedli do lavic, a poslouchali proslov Šikovatele 74. pěšího pluku Petra Lazurka.
V projevu bylo vysvětleno, proč jsou desky se jmény padlých 74. pěšího pluku umístěny právě v tomto kostele. Konkrétně se zde nachází deska upomínající na první bojové nasazení 74. pěšího pluku za války 1866 a tažení do Bosny a Hercegoviny.

Klub vojenské historie Jičín  vystupuje  na vojensko-historických akcích právě v uniformách 74. pěšího pluku z roku 1866, kdy na našem území došlo k největší bitvě v našich dějinách, přímo Jičín se stal dějištěm druhého největšího střetu celé války.
Zajímavé je, že 74. pěší pluk je jedinou jednotkou, která byla poprvé bojově nasazena ve svém vlastním doplňovacím obvodu. Vojáci tak skutečně bránili své domovy a rodiny proti nepříteli. V současnosti je naše historická jednotka oceňována nejenom za perfektní vystupování a disciplínu, znalost povelů a čím dál lepší vyzbrojenost a vystrojenost. Za našimi členy je vidět skutečně velký kus práce a jsme rádi, že naši kadeti s námi zůstávají a pořizují si své vlastní uniformy. A vytváří tak 74. pěší pluk.
I díky tomu počet našich členů stoupá a na akcích jsme často jednou z nejpočetnějších jednotek. Této akce se nás účastní „jen“ 13, ale do pole v současné době dokážeme postavit už 28 osob.

Po proslovu následovalo fotografování vojáků u desky se jmény padlých z roku 1866.
Poté se vojáci seřadili a přešli ke kasárnám 74. pěšího pluku.
Před kasárnami znovu krátce mluvil Petr Lazurko a vysvětloval fungování kadetů ve válce 1866.

Následoval úžasná prohlídka budovy kasáren, kde jsem si prohlíželi refektář, kde rakouská armáda vytvořila nový strop, jídelnu postavenou Rudou armádou, barokní kapli či kinosál.
Naší pozornosti neunikla ani okna, ze kterých roku 1866 střílela saská pěchota na postupující pruské jednotky na hrázi rybníku Kníže.

Po poutavé prohlídce se vojáci seřadili na nádvoří kasáren, kde probíhal výcvik, do kterého se mohla zapojit i široká veřejnost. Zájemci si mohli vyzkoušet základní povely. Zájemci si mohli i potěžkat zbraně, které členové KVH Jičín používají. Ať už se jednalo o pušky, šavle či výstroj tesaře, kterou tvoří pila a dvě sekery Teslice a Dlátovka. Obě sekery jsou velmi staré a válku roku 1866 s nějvětší pravděpodobností pamatují.
Následovaly ukázky formací v místech, kde vojáci skutečně cvičili. K vidění byly různé typy pochodu a obrana proti jezdectvu.

Závěrem bychom rádi poděkovali Městu Jičín, Jičínské farnosti za přístup do kostela k deskám padlým a spolku Balbineum za úžasnou prohlídku prostor,  kde jsme mohli pořídit i fotky výcviku na autentických místech.

Fotogalerie:

Galerie 1

Galerie 2

 

Brigáda na Chlumu u Hradce Králové 19.3.2023

O víkendu 18. a 19. 3. proběhla na bojišti u Chlumu brigáda organizovaná panem Radkem Balcárkem pod názvem Za bojiště krásnější. Sešla se zhruba dvacítka dobrovolníků ,která se společnými silami vrhla do odstraňování náletových dřevin a suchých stromů u několika památek na centrálním bojišti bitvy.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_na_Chlumu_19.3.2023/

 

  

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM