Katalog ke stálé expozici k bitvě u České Skalice k prodeji na e-shopu

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici otevřelo u příležitosti 155. výročí bitvy u České Skalice z 28. června 1866 stálou expozici věnovanou tomuto válečnému střetnutí. Ve dvou sálech muzea je umístěno více než 400 originálních dobových artefaktů spjatých právě s českoskalickou bitvou. Jejím kurátorem a zároveň členem Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 je Tomáš Vondryska, který společně s dalším členem uvedeného spolku Jiřím Náhlovským, připravili kvalitní obrazový katalog k této nové expozici. Publikace, tištěná na 152 stranách křídového papíru, obsahuje více než 200 fotografií všech vystavených exponátů i s jejich popisem (částečně i v němčině).
Tento unikátní publikační počin lze v on-line prostředí zakoupit výhradně v e-shopu Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, a to za velmi výhodnou cenu 299 Kč (za stejnou cenu lze katalog pořídit také přímo v českoskalickém muzeu, jehož návštěvu Vám tímto doporučujeme).

Katalog Skalice obalka

Katalog Skalice 1  Katalog Skalice 2    Katalog Skalice 3

 

Brigáda severní Čechy

Ve čtvrtek 30. prosince 2021 J. Náhlovský, J. Třešňák a Š. Novák na bojišti Svijany-Podolí vyčistili vnitřní prostor obrubníku a shrabali listí u pomníku ev. č. 39. Odstranění listí proběhlo rovněž na bojišti u Mnichova Hradiště u pomníku ev. č. 1. Následně bylo upraveno okolí pomníků u Kuřívod.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_severni_Cechy/

   

 

Vánoce na náchodském bojišti.

V předvečer vánočních svátků navštívili Petr Havránek a Petr Tylš nachodské bojiště,kde společně zapálili svíčku u pomníků a křížků evidenční číslo 34 35 36 37 49 50 51 55 56 57 68 69 70 71 72 73 74 75 79 80 81 82 86 87

1866-Vánoce na náchodském bojišti 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   

 

PF 2022

PF2022 jpg

 

Zemřel dr. Pavel Mertlík

S lítostí oznamujeme, že nás v úterý 16. listopadu 2021 navždy opustil čestný člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 PhDr. Pavel Mertlík. Tento někdejší vedoucí jaroměřského muzea a po roce 1989 i starosta Jaroměře vedl od roku 2001 takřka neuvěřitelných 15 let odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, přičemž nezanedbatelným způsobem přispěl k ochraně památek z prusko-rakouské války. Josefovu a Jaroměři se rovněž věnoval ve své publikační činnosti.

Mertlík Parte

Čest jeho pamáce!

 

Slavnostní odhalení opraveného pomníku ve Volfarticích

V sobotu 13. listopadu 2021 se ve Volfarticích na Českolipsku uskutečnilo slavnostní odhalení pomníku připomínajícího tamní obyvatele padlé v prusko-rakouské válce. Tato památka, která byla zřízena v roce 1892 z iniciativy tamního veteránského spolku a která se tařka zázračně dochovala do současnosti v úplnosti včetně původního litinového oplůtku, byly v letošním roce opravena na náklady obce Volfartice s dotační podporou Ministerstva obrany ČR. Vzpomínková akce, jíž se zúčastnili také členové vojenských historických jednotek v dobových uniformách, byla zahájena ve 14 hodin průvodem, který od směřoval od obecního úřadu k tamnímu kostelu, před nímž se pomník nachází. Zde přítomné uvítala starostka obce Marie Bernátová a po projevu předsedy Komitétu pro uzdržování památek z války roku 1866 Miroslava Suchého, který zároveň předal starostce Bernátové děkovný list za opravu této památky, byl pomník slavnostně požehnán trvalým jáhnem Petrem Jurkulákem. Zástupci obce i Komitétu 1866 položili k pomníku věnce a členové vojenských historických jednotek uctili padlé čestnou salvou. Další bod programu představovala přednáška M. Baruse z Komitétu 1866, která přibližila historické souvislosti vzniku této památky a jíž doplnili výkladem o své výzbroji a výstroji také členové vojenských historických jednotek. Vzpomínkové akce se zúčastnilo na 50 osob, za Komitét 1866 byli přítomni M. Suchý, P. Lazurko, Z. Studený, P. Grulichová, M. Macek a M. Barus.

Volf 1  Volf 2

Kompletní fotogralerie https://1866.rajce.idnes.cz/Volfartice_u_C._Lipy_-_odhaleni_pomniku/1515493302

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Bílá Hlína, Mnichovo Hradiště, Boseň a Mužský

Dne 28. října 2021 proběhla na bojišti u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na podzimní sekání trávy. Společně se J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák nejdříve zaměřili na plochu u pomníku ev. č. 32 v Klášteře Hradiště n. J., a potom již práce probíhaly v okolí této obce. U pomníků ev. č. 13 - 20, 24, 26, 27, 33 a 34 působil J. Třešnák, M. Janoušek a Š. Novák. Zbývající tři brigádníci zvelebili okolí u pomníků ev. č. 2, 4 - 7, 9 - 12 a po přejezdu k Mnichovu Hradišti rovněž ev. č. 41 a 42. Mezi tím prvně uvedená skupina působila v okolí Bosně a Mužského u pomníků ev. č. 43, 44, 46, 51 a 52. 

1866-brigáda M.H. – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Lučany nad Nisou

V předvečer Dne veteránu upravil David Koral pomník věnovaný lučanským občanům padlých ve Velké válce a prusko rakouské válce 1866.Pomník byl očištěn  a bylo pohrabáno spadané listí.Na závěr byly zapáleny svíčky u všech čtyř tabulí se jmény padlých a nezvěstných.

   

 

 

Podzimní brigáda na náchodském bojišti

Dne 7.11. členové komitetu v soudružske spolupráci s SPVH Náchod ve složení Jan Čížek,Martin Štěpař, Jaroslav Tvarůžek ,Petr Tylš provedli podzimní brigádu na nachodskem bojišti kde schrabali listí a upravili okolí pomníku číslo 47 48 49 50 51 52 55 56 57 68 69 70

1866-podzimní brigáda na náchodsku – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

  

 

Dušičková návštěva pomníků v okolí Tovačova a Přerova 2. listopadu 2021

V den Památky zesnulých 2. 11. 2021 navštívil Václav Hradil s přítelkyní pomníky připomínající oběti prusko-rakouské války v Tovačově, Věrovanech, Dluhonicích, Rokytnici a u Čechůvek. U všech hrobů zapálil svíčku a provedl drobný úklid okolí.

  

   

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM