Podzimní brigáda u Hradce Králové

V sobotu 1. října 2022 se uskutečnila na bojišti u Hradce Králové brigáda za účelem výměny další série stojanů naučných stezek, které se zúčastnili: Š. Demlová, B. Karešová, M. Deml,   J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek, M. Suchý a J. Vilím.

Byly nahrazeny nejvíce postižené stojany zejména uvnitř obcí, stezky „Bitva u Hradce Králové 3.7. 1866 – jižní křídlo“ a sice: č. 9 u kostela v Dohaličkách, č. 20 u hřbitova na Probluzi, č. 21 na křižovatce ve Střezeticích, č. 22 u lipové aleje u Dlouhých Dvorů a č. 25 u kostela ve Světí. Tabule byly očištěny a stará plexiskla byla nahrazena novými. Materiál ze starých stojanů jsme odvezli, nebo byl zlikvidován obcemi.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-podzimni_brigada_u_Hradce_Kralove_2022/

 

 

156. výročí bitvy u Jičína

V sobotu 17.9. proběhla vzpomínková akce k 156. výročí bitvy u Jičína.

Pořadateli akcí bylo Muzeum přírody Český ráj z. s., obec Jinolice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 z.s. a Klub vojenské historie Jičín z.s.
Projekt „Zažij historii na Jičínsku“ podaný Muzeem přírody Český ráj, jehož byla tato akce součástí, byl podpořen Královéhradeckým krajem.
Zasvěceným komentářem tuto akci provázel Martin Barus z Komitétu pro udržování památek z války roku1866.

Celého programu vzpomínkových akcí se účastnilo 82 vojáků v historických uniformách. Na Jičínsku bylo možné poprvé po 156 letech spatřit pruské dělo s obsluhou.

Dopolední program začal na návsi v obci Jinolice, kde ve spolupráci s obcí proběhl u pomníků pietní akt a veřejnost byla seznámena s děním v obci v roce 1866. V obci byla mimo jiné umístěna raketová baterie, která svou palbou zahájila bitvu u Jičína. U pomníků přivítal zúčastněné jednotky organizátor akce Petr Lazurko a všem poděkoval, že pomáhají připomínat naši historii, aby se povědomí o ni zachovalo pro další generace. Z návsi se vojáci pochodem přesunuli k rybníku Vražda, kde byl u Kříže obětem války 1866 proveden pietní akt.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Jinolice/

Následoval pochod historických jednotek na Prachov. Rakouské jednotky ustupovaly do středu rakouské obranné linie v Prachovském sedle, byly však pronásledovány Prusy, kterým pro potřeby ukázky museli pomoci saští myslivci. Docházelo tak k drobným bitevním střetům. Zajímavé je, že se vojáci pohybovali místy, kudy do skal v roce 1866 útočil 18. pruský pěší pluk, jehož pomník stojí v Prachovském sedle.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Pochod_z_Jinolic_na_Prachov/

Po příchodu na Prachov se vojsko najedlo a byly zahájeny přípravy na odpolední pietní akt. Prostranství pomníku bylo tradičně vyzdobeno vlaječkami v barvách Rakouska, Saska a Pruska.
Ve 14:00 byl zahájen pietní akt, kde byla uctěna památka vojáků bojujících v Prachovském sedle. U pomníků promluvil předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Po projevu byly položeny kytice Muzea přírody Český ráj, Gardy města Hradce Králové a Komitétu pro udržování památek z roku 1866.
Celý pietní akt byl zakončen čestnými salvami všech zúčastněných armád.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov/

Následovala komentovaná bitevní ukázka na velmi autentickém místě. Prusové útočili do svahu proti pozicím rakouské armády. V ukázce bylo využito jak rakouské tak pruské dělostřelectvo a audiovizuální efekty, které dokreslily atmosféru bojového střetu. Bylo zde možné pozorovat nejen různé druhy vojska, ale i rozdílnou taktiku jednotlivých armád. Všechny druhy vojska pak plně využívaly zalesněný terén, který jim však působil i jisté nesnáze. Není divu, že vojáci, kteří tento boj zažili v roce 1866, o boji ve skalách mluví s velkým respektem. Zajímavé bylo i sledování nabíjení pušek rakouské a pruské armády, kdy Rakušané využívali předovky s delším dostřelem a přesností, oproti tomu Prusové zas využívali rychlejšího nabíjení svých zbraní.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov_-_bitevni_ukazka/

Po bitevní ukázce se shromáždily všechny historické jednotky z Čech i zahraničí k závěrečnému představení.

Jako první byla představena domácí jednotka 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín). Akce se dále za rakouskou armádu zúčastnily: 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 49. pěší pluk z Německa, 73. pěší pluk z Železnice, 6. prapor polních myslivců – Náchod a Rakouská dělostřelecká baterie Vimus.

Saskou armádu reprezentovaly:  1. saský myslivecký prapor z Německa, 2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec), a Sanitní jednotka Saského armádního sboru.

Pruskou armádu zastoupovaly: Pruský 1. gardový pěší pluk - 7. Kompanie Hradec Králové (Garda města Hradce  Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem) , 2. magdeburský pěší pluk č. 27, 6. východopruský pěší pluk č. 43. a 1. slezský polní dělostřelecký pluk č.6 von Paucker.

Organizátoři akce děkují všem těmto zúčastněným historickým jednotkám, s jejichž pomocí bylo možné uskutečnit důstojné připomenutí událostí války roku 1866 na Jičínsku. Jsme rádi, že si tato akce našla místo v srdci řady jednotek a láká i jednotky ze zahraničí.

Celá akce byla zakončena pietním zapálením svíček na hrobech padlých vojáků v Prachovském sedle.
První svíčku si přála zapálit nejmladší z přítomných Lucinka, je tedy naděje, že pomyslné světlo vzpomínkových akcí bude pokračovat do dalších generací.
Jednu ze svíček položila i Martina Vrbová – Hynková, která celou akci absolvovala v historické uniformně a se štábem České televize zde natáčela dokument s pracovním názvem „K poctě zbraň“, který brzy uvidíte v televizi.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/156._vyroci/

 

Dohaličky

Dne 21. 8. 2022 se v obci Dohaličky konal pietní akt a mše v kostele sv. Jana Křtitele, kterou sloužil Otec Marián Benko. Ožil tak opět jeden z příběhů rodiny, které na bojišti u Hradce Králové dne 3. července roku 1866, krutá bitva vzala syna. Matka nechala exhumovat a dopravit ostatky svého prvního zemřelého syna z Poznaňska, aby oba synové odpočívali spolu. Po léta potom vždy v létě trávila dlouhý čas v modlitbách u zemřelých. Křížová cesta v kostele je darem milující zlomené matky a připomíná nám tak důkaz mateřské lásky a citu. Tři památky ev. č. 177, pomník bratra Rudolpha Leonhardiho a pískovcový sokl s lit. křížem typu 302 A bez ev. č., byly opraveny a zrestaurovány členy Komitétu 1866 a Gardy města Hradce Králové, Miroslavem Suchým, Radkem Balcárek, Liborem Petrem, Šárkou Demlovou a Michalem Demlem ml. Náklady na opravu byly hrazeny z části z dobrovolného vstupného z výročí bitvy u Hradce Králové a dále finančními prostředky M. Suchého a R. Balcárka. Květiny k odhalení potom připravila Šárka Demlová.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Dohalicky_2022/

 

 

Olšany 2022

100. výročí úmrtí zakladatele Komitétu 1866 Jana Nepomuka Steinského (15. června 1848 – 31. července 1922) si 31. července 2022 na Olšanských hřbitovech připomněli členové Komitétu, aby tak uctili jeho památku. Krátký pietní akt, ve kterém předseda Komitétu Miroslav Suchý seznámil přítomné se životem J. N. Steinského byl zakončen položením věnce a rozsvícením svící. Poté následovala prohlídka vojenských hrobů, z velké většiny zaměřená právě na rok 1866, kterou zasvěceným slovem provedl Petr Megela. Přálo i počasí, a tak se všichni přítomní v popoledních hodinách rozcházeli v naději na další příležitostné setkání.

 

 

Brigáda v lese Svíbu

Dne 11.8. 2022 pánové M.Suchý. a R. Balcárek provedli brigádu ve Svíbskem lese u pomníku ev. č. 156. Pomník byl omyt a odstraněny nečistoty. Dále byl v okolí pomníku vysekán nálet a vzrostlá tráva. Potom se přesunuli do Nedělišť k pomníku ev. č. 328, kde v okolí památky vysekali a odstranili přerostlý porost.

   

 

 

Brigáda na bojišti u Mnichova Hradiště

V sobotu 6. srpna 2022 proběhla na celé ploše bojiště u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na sekání trávy, které se zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral, P. Novák, J. Třešňák, Š. Novák a M. Janoušek. Společně nejdříve v Klášteře Hradišti n. J. pracovali u pomníku ev. č. 32, a potom v částečně propojených aktivitách pokračovali v okolí uvedené obce u pomníků ev. č. 9 - 16. Následně vznikly dvě samostatně operující skupiny, kdy prvně tři uvedení brigádníci zvelebili okolí pomníků ev. č. 1 - 5, 7, 9 a 35. U pomníku ev. č. 2 byla navíc odstraněna větší spadlá větev a narovnán jejím pádem vychýlený sokl s křížem. Druhá tříčlenná skupina působila u pomníků ev. č. 21, 24, 26, 27, 33, 34, 41 - 44, 51, 52 a 55.

1866-brigáda Mnichovohradíšťsko 2022 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Brigáda u Hradce Králové

V pátek 5.8.2022 byla provedena brigáda, zaměřená na nátěry šachetních křížů na bojišti u Hradce Králové. Akce se zúčastnili M. Musílek a J. Vilím. Po předchozím očištění soklů i litiny byly provedeny nátěry těchto křížů: č. 325 u silnice do Benátek, č. 309 v Benátkách u železničního viaduktu, č. 472 na východním okraji Havrance v sousedství hrobu ev.č. 139 pruského por. Breymanna, č. 404 na západním okraji Čistěvsi a osm křížů ve Svíbu v lokalitě za hájovnou a pod pomníkem č. 145 pruského npor. Schmidta, č. 410, 439, 440, 442, 446, 447, 448 a 449. Při této příležitosti byla provedena kontrola opraveného pomníku ev.č. 308 v Benátkách za statkem čp. 17, který byl shledán bez závad. Byly zkontrolovány také pomníky u Dlouhých Dvorů a na jaře opravený pomník ev.č. 211 v Čistěvsi.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_u_Hradce_Kralove_2022/

   

 

Brigáda na Kralovohradeckém bojišti.

V sobotu 30.7. 2022 se uskutečnila brigáda zaměřená na další etapu výměny stojanů naučných stezek. Z původního záměru nainstalovat 5 kusů stojanů sešlo pro dopolední vydatný déšť. Výměna proběhla u dvou kusů stojanů v lokalitě „U Šrámova kříže“ a to č. 26, patřící do stezky Bitva u Hradce Králové 3.7. 1866 – jižní křídlo a č. 16, který patří ke stezce Centrální bojiště, jejímž provozovatelem je Muzeum východních Čech. Tento stojan bude tomuto subjektu Komitétem vyúčtován. Třetím vyměněným stojanem je č. 24 ve Všestarech patřící rovněž „jižnímu křídlu“. Při této příležitosti byla také provedena kontrola opraveného pomníku na hrobě saského poručíka Lohseho ev.č. 258 na soukromé zahradě v Rosnicích a pyramida na hromadném hrobě ev.č. 123 na bývalé pastvině na Hrádku, kde obec nechala zřídit kovové oplocení a úpravu terénu uvnitř i vně hrobu. Brigády se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, M. Musílek a J. Vilím. Omluveni byli Š. Demlová, M. Deml a M. Suchý.

  

 

 

Les Svíb v Letní punktě

Les Svíb se stal dalším tematem podcastu "Letní punkta", který zve k návštěvě výjimečných míst s duchovní tématikou, přičemž průvodce po tomto ikonickém místě se v procítněné osobní reflexi stal katolický kněz, církevní historik  a hořický rodák prof. Tomáš Petráček. Pořad si můžete poslechnout zde.

 

Tongrund 1813-2022

30.7.2022 proběhla v Kunraticích u Frýdlantu již tradiční akce pod názvem Tongrund 1813. Skládá se z dvojice pietních aktů. První se odehrává v centru obce u pomníku připomínající oběti Velké války 1914-1918.Pak následuje přesun k pomníku Tongrundské šarvátky z období Napoleonova tažení roku 1813. U obou pomníků promluvil liberecký vojenský duchovní kapitán Šabatka. Za komitét 1866 se akce v dobových uniformách zúčastnili - D.Koral (rakouský trén 1866) , J.Třešňák (rakouský sapér 1809) a Š.Novák (rakouský myslivec 1809).Bohužel díky nepříznivému počasí byla účast diváků minimální.

1866-akce Kunratice 2022 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM