PF 2021

PF 2021 1

 

Severní Čechy - Tanvald a Turnov.

V neděli 13. prosince 2020 uhrabal J. Náhlovský listí v prvně zmíněné lokalitě u pomníků připomínající zemřelé v 19. století a z Velké války. Stejnou činnost uskutečnil v sobotu 19. prosince v Turnově u pomníků související s rokem 1866.

 

 

 

Výměny stojanů naučných stezek po bojištích z roku 1866

Komitét 1866 se pečuje nejen o pomníky a hroby padlých z prusko-rakouské války, ale již krátce po roce 2000 začal rovněž budovat síť naučných stezek propojující jednotlivá historická bojiště. I těchto 137 zastávek (další několik desítek tabulí umístilo na královéhradecké bojiště Muzeum východních Čech a na trutnovském bojišti město Trutnov) potřebuje péči a vzhledem k postupné degradaci mnoha stojanů přistoupil letos Komitét 1866 s podporou Královéhradeckého kraje k výměně 25 stojanů na naučných stezkách Náchod – Vysokov – Václavice 1866, Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866, Josefov – Smiřice – Chlum 1866, Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo a Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866. Výměny dalších havarijních stojanů budou následovat v příštím roce.

Dubno 13 III 2019  Dubno 13 III 2020 Náchod zámek 1 2019  Náchod zámek 1 2020

Josefov 33 I 2019  Josefov 33 I 2020 1  Josefov 33 I 2020 2

Přiložené obrázky zachycují vždy stav stojanu před a po výměně (josefovský stojan je oboustranný).

 

Opravený soubor čtyř pomníků u Dlouhých Dvorů

Soubor čtyř pomníků nedaleko Dlouhých Dvorů, které se vztahují zejména k legendární jezdecké srážce u Střezetic, která se odehrála v rámci bitvy u Hradce Králové 3. července 1866, patřil již řadu let mezi nejohroženější památky na tomto historickém bojišti. Tento soubor je tvořen čtyřmi svébytnými památkami:

1) Pískovcový jehlanec rakouského majora Romualda rytíře von Dobruckiho velitele III. praporu 23. pěšího pluku, který byl 3. července 1866 smrtelně zasažen nepřátelským projektilem do břicha. Pohřben byl v polích mezi Horními Dohalicemi a Dlouhými Dvory poblíž železniční trati. Pomník zřízený důstojnickým sborem jeho pluku byl později přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4046).

2) Jehlanec z leštěné žuly s bronzovým erbem s žulovou záklopní deskou je věnován rakouskému nadporučíku Edmundu von Salemfelsovi od 2. eskadrony 9. hulánského pluku, jenž byl v bitvě u Hradce Králové zabit pruskou kulkou. Pohřben byl do dnes již neznámého hromadného hrobu a rodina vztyčila alespoň na jeho památku v místech, kde bojoval, tento pomník zhotovený vídeňským sochařem Antonem Wasserburgerem (válečný hrob ev. č. CZE5205-4047).

3) Pískovcový jehlanec rakouského podporučíka Alexandra svob. pána von Bethmann od 4. kyrysnického pluku, který byl v průběhu jezdecké bitvy u Střezetic zasažen střelou do hlavy. Jeho tělo byl pohřbeno do hromadného hrobu u Dlouhých Dvorů, na počátku srpna 1866 pak došlo k jeho exhumaci a odvozu z bojiště. Na místě původního hrobu byl rodinou padlého vztyčen mohutný pomník, který byl v roce 1894 přenesen na současné místo (válečný hrob ev. č. CZE5205-4048).

4) Pískovcová typová pyramida označující hrob 30 rakouských a pruských vojáků padlých v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866, kterou zřídil krátce po válce pruský řád johanitů (válečný hrob ev. č. CZE5205-4049).

V letošním roce provedl kameník Jiří Soukup kompletní opravu těchto čtyř pomníků, spočívající v jejich úplném rozebrání, restaurování a konzervování, včetně dílčích obnov chybějících původních kovových oplůtků, a osazení na nové základy. Realizace akce byla provedena za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany, Zemědělského družstva Všestary, Obce Střezetice, Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a Statku Dlouhé Dvory, který je vlastníkem těchto uvedených pomníků.

Slavnostní odhalení těchto opravených pomníků bylo naplánováno na letošní Dušičky. S ohledem na vládní opatření jsme nakonec byli nuceni tuto akci zrušit a tuto vzpomínkovou akci odložit na vhodnější dobu. V tomto předvánočním čase jsme se však rozhodli seznámit i prostřednictvím tohoto informačního kanálu všechny zájemce s úspěšnou opravou těchto pomníku, a to i jako důkaz toho, že i v této nelehké době je možné uskutečňovat velké věci.

DlDvory 1  DlDvory 2

 

Severní Čechy - Březina, Svijany, Ptýrov, Ševčín a Kuřívody.

V sobotu 5. prosince 2020 zakončil severočeský oddíl pracovní sezónu brigádou uskutečněnou zároveň na 4 bojištích prusko-rakouské války. Nejdříve J. Náhlovský, M. Janoušek, D. Koral, P. Megela, J. Třešňák a Š. Novák na bojišti u Mnichova Hradiště v Březině posekali trávu u pomníku ev. č. 55, a potom se všichni přesunuli na bojiště Svijany-Podolí, kde shrabali listí u pomníků ev. č. 35 - 39. Následná pracovní činnost již probíhala ve dvou samostatně operujících skupinách. Prvně tři jmenovaní brigádníci na kuřívodském bojišti upravili okolí zdejších pomníků nacházejících se v lese. Druhá skupina po odjezdu ze Svijan zpět na michovohradišťském bojišti uhrabala okolí pomníku ev. č. 54 a obdobnou činnost provedla u pomníků ev. č. 1, 2 a 3, které tvoří lokalitu památek jičínského bojiště. Po jejím opětovném přejezdu k Mnichovu Hradišti došlo na úklid prostoru u pomníku ev. č. 1. Zde se obě skupiny opět spojily a mnichovohradišťské bojiště bylo opuštěno po úpravě okolí pomníků ev. č. 28 - 31, 33 a 34. 

1866-brigáda M.H.+K. 5.12.2020 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Drobné brigády u Hradce Králové

"Ve dnech 22.8. a 28.10.2020 v Dohalicích a na Chlumu V. Hladíková očistila pomník ev. č. 382, pomníky v okolí kostela v Dohaličkách, v Sadové za býv. cukrovarem, pomníky na vojenském hřbitůvku naproti hostinci "U kanonýra Jabůrka" v Sadové, v jejichž okolí vytrhala plevel, podobně jako v okolí pomníků 1.rak. armádního sboru na Chlumu, v okolí ossaria a Baterie mrtvých. Památky na Pruském hřbitově ometla od nečistot." 

"Protože on-line se pomníky čistit nedají, navštívila V. Hladíková (dnes již bývalá členka Komitétu 1866) ve dnech 14. a 22. 11. 2020 bojiště, od nečistot ometla některé pomníky na vojenském hřbitově v Máslojedech, dále památky ev. č. 5 - "Říman", ev. č. 192, 103 a 6, 219, 278 a zejména od listí ometla pomníky ve směru od V vstupu do lesa Svíb, podél Aleje mrtvých k J okraji lesa. Sebrala vyhořelé svíčky kromě skleněných lamp. V Dohalicích a podél silnice do Sadové opětovně zbavila nečistot pomníky ev. č. 382, 188, 190 a 191. Taktéž učinila na S okraji lesa Holá u památek ev. č. 9 a 247."

 

Severní Čechy - Turnov

V neděli 15. listopadu J. Náhlovský odklidil spadlé listí a upravil okolí pomníků ev. č. 28 - 30 nacházející se v Turnově.

  

 

Severní Čechy

Den Válečných veteránů 11.11. si David Koral připomněl s hráběmi v ruce  a zvelebil dvě místa spjatá jak s válečným rokem 1866 tak s Velkou válkou. Veteránský pomník v Tanvaldě e.č.LB 20 , pomník padlých v první válce a vojáka padlého v bitvě u Hradce Králové v Lučanech nad Nisou e.č.LB 42. Oba pomníky byly zbaveny nečistot a v okolí uhrabáno spadané listí.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-11.11.2020/

  

 

Miletín

Krátkou brigádu provedl v pondělí 9. 11. 2020 J. Hanuš na hřbitově v Miletíně. Při ní došlo k úpravě hrobu sedmi pruských a jednoho rakouského vojáka, kteří v roce 1866 ukončili svoji pouť v místním lazaretu. Nakonec byla na hrobě zapálena svíčka. 

 

 

Olšany

Čas Dušiček je období, kdy vzpomínáme na mrtvé více nežli obyčejně. Je proto pochopitelné, že členové Komitétu se svými dětmi navštěvují hřbitovy i v tuto dobu. Na přiloženém snímku můžeme vidět Aničku Megelovou během dušičkové piety na hrobě setníka J. N. Steinského na Olšanských hřbitovech. Pochopitelně při té příležitosti došlo i k úpravě jeho hrobu.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM