Naučná stezka Mimoň-Boseň - upozornění

Z důvodu rekonstrukce stojanů panelů č. 2, 3 a 4 naučné stezky Mimoň-Boseň (tj. všechny tři panely nacházející se v okolí obce Kuřívody), nebudou moci být tyto zastávky využívány veřejností. Rekonstrukce je však pouze krátkodobou záležitostí a po vykonání potřebných prací budou zase stojany vráceny na svá místa, o čemž budeme informovat i zde.
 

Brigáda v severních Čechách - Kuřívody

Dne 7. dubna 2012 se uskutečnila první letošní brigáda v regionu severních Čech a to již tradičně na kuřívodském bojišti. U centrálního pomníku e.č. 1 bylo provedeno odkopání terénní vlny a získanou zeminou byla zasypána blízská prohlubeň. Zároveň došlo k odtstranění traverz, kterými byl ukotven stojan zastávky č. 3 naučné stezky mezi Mimoní a Bosní u Mnichova Hradiště. V plánu bylo opětovné zabetonování traverz, protože dřívější spolehlivě neudrželo tabuli před náporem větru a stojan se začal kroutit, ale bohužel počasí tuto práci neumožnilo uskutečnit. Hned ovšem byla nalezana náhradní práce, která spočívala v odmontování dalších dvou stojanů s tabulemi, které označují zastávku naučné stezky č. 2 a 4 a jejich natření v krytém technickém zázemí Městského úřadu Ralsko. V tomto prostoru došlo také k nátěru stojanu zastávky č. 3. Všechny tři zmíněné zastávky naučné stezky tak nebudou moci po dobu této krátkodobé opravy sloužit veřejnosti. U všech pomníků na kuřívodském bojišti byla provedena jarní údržba terénu, která spočívala ve vyčištění vnitřního prostoru obrubníků a blízkého okolí od spadlého listí, větviček a šišek. Proti růstu nežádoucí vegetace našel uplatnění i chemický přípravek. U některých pomníků nacházející se vedle silnice E268 byly práce ztíženy vrstvou hlíny, kterou odhodil stroj při čištění a rozšiřování příkopu. Perličkou brigády se stal sběr odpadků, který byl proveden po obou stranách silnice pouze mezi pomníkem e.č. 1 a 2. Tento úsek je cca 200 metrů dlouhý, ale přesto bylo naplněno 10 pytlů s odpadky všeho druhu a mezi rarity patřil odhozený stan. Bohužel množství nepořádku v tak krátkém úseku způsobilo, že se díky časovým možnostem nemohlo pokračovat v dalším sběru. S jistotou lze říci, že počet pytlů by překročil loňský sběr, kdy na úseku cca 1,5 km bylo shromážděno celkem 19 pytlů. Množství odpadu, které se během roku vyskytlo, plně ukazuje zcela uvolněné zábrany některých lidí. Ani pravé aprílové počasí, kdy vysvitující slunce bylo častěji nahrazováno sněhovými a dešťovými přeháňkami doprovázenými větrem, neodradilo M. Janouška, J. Votrubce a J. Náhlovského od záslužné činnosti.
 

Navždy nás opustil Lubomír Uhlíř

Se smutkem a lítostí Vám musíme znovu oznámit, že náš Komitét pro udržování památek z války roku 1866 byl v tomto roce ochuzen již o druhého svého velmi významného člena. Po Miroslavu Vycpálkovi nás v sobotu 11. února 2012 navždy opustil Mgr. Lubomír Uhlíř. V Komitétu působil v podstatě od jeho vzniku, přičemž dlouhé roky jako člen předsednictva. Veřejnosti byl nejvíce znám jako autor literatury s tématikou bezpečnostních sborů v různých časových obdobích, pro nás to byl však zejména precizní znalec dějin rakouské a rakousko-uherské armády, jejich schematismů, předpisů a mnoha a mnoha dalších záležitostí. Jeho široký záběr, znalosti, schopnost vidět věci v širších souvislotech a moudrost s níž "usměrňoval" chod našeho spolku nám budou nesmírně chybět.

Uhl

Čest jeho památce!
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 12. 1. 2012

V sobotu 12. ledna 2012 se na netradičním místě v prostorách obecního úřadu v Máslojedech konalo první letošní zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Ing. Radek Teichman informoval o zlepšující se situaci v proplácení grantu z projektu česko-polské příhraniční situace. Z technických referentů o své činnosti referoval podrobně zejména Jiří Náhlovský o poměrech v severočeském regionu, z jeho zpráv zasluhuje pozornost především vyrobení prvních kopií originálních křížů hraběnky Valdštejnové pro mnichovohradišťské bojiště. Jiří Jemelka poté rozproudil diskuzi na téma "udělování uznání za mimořádnou činnost členů", která byla k definitivnímu rozhodnutí určena na příští předsednictvo. Radek Teichman pak přítomným připomněl nutnost údržby tabulí naučných stezek, na níž se v mnohých regionech poněkud zapomnělo. Závěr jednání pak byl věnován otázkám spojeným se sbírkou na Pomník padlých koní.
 

Zemřel Miroslav Vycpálek

S lítostí a smutkem v srdci bychom Vám chtěli oznámit, že v sobotu 21. ledna 2012 řady Komitétu po krátké nemoci ve věku 61 let navždy opustil PaedDr. Miroslav Vycpálek. Jeho osoba je nerozlučně spjata s obnovením Komitétu v roce 1990 a první desetiletím jeho existence, neboť v této době zastával funkci místopředsedy tohoto spolku. Po delší pauze se pak před několika lety stal znovu naším členem. Vyjmenovávat zde všechny jeho zásluhy o památky z války roku 1866 je, mj. i vzhledem k jeho dlouholetému působení ve vedení spolku, nemožné - ve zkratce se tedy pokusím připomenout alespoň ty nejvýraznější skutečnosti: byl spoluautorem legendárního průvodce po královéhradeckém bojišti (vydáno 1996), působil jako technický referent v oblasti severních Čech, kde s kolegy vyhledal mnohé "ztracené" pomníky, shromažďoval množství údajů k evidenci památek z války 1866 na území dnešního Německa a byl rovněž autorem několikasvazkové bibliografie k prusko-rakouské válce r. 1866.
Poslední rozloučení s Miroslavem Vycpálkem se koná 30. ledna 2012 v Praze-Strašnicích od 12.40 hodin.

Vycpalek_Detail_z_12_4_1997   Vycpalek_parte

Čest jeho památce!

 

Vzpomínka na Františka Nemeráda

V sobotu 21. ledna 2012 se na hřbitově v Náměšti na Hané konala pietní vzpomínka na člena Komitétu 1866 a příslušníka vojenské historické jednotky 8. pěšího pluku Mgr. Františka Nemeráda, který před rokem tragicky zahynul. Minutou ticha byla také uctěna památka zakládajícího člena obnoveného Komitétu 1866 a jeho místopředsedy z let 1989-2001 PaedDr. Miroslava Vycpálka, který po těžké nemoci předešlého dne zemřel. Akce se zúčastnili: Březina Jan, Burian Karel, Holík Vladimír, Holík Vladimír ml., Holíková Hana, Jemelka Jiří, Juna Jan, Junová Zdeňka, Kosina Jan, Kosina Václav, Melichar Josef, Synek Jiří, Uher Martin.

IMG_3200


 

Vzpomínka na Františka Nemeráda

V sobotu 21. ledna 2012 se uskuteční v Náměšti na Hané pietní vzpomínka na našeho kamaráda a člena Komitétu 1866 Františka Nemeráda, který tragicky zahynul právě před rokem (15. ledna 2011). Sraz účastníků je v 10.30 hodin na hřbitově v Náměšti na Hané.

 

FNemerad

 

Poslední brigády roku 2011 na Mnichovohradišťsku, nová tabule naučné stezky na Mužském

Dne 13. listopadu 2011 se uskutečnila brigáda na mnichovohradišťském bojišti zaměřená na tradiční sekání trávy a úklid v lokalitě Mužský – Boseň, zde se jednalo o památky e.č. 45-52. Další práce byly provedeny u Mnichova Hradiště u pomníku e.č. 42 a 43. Nejdelší pracovní čas zúčastněného J. Náhlovského, M. Janouška a P. Nováka byl věnován pomníkům e.č. 14-17 a 32, které se nacházejí na katastru obce Klášter Hradiště nad Jizerou.
Dne 23. listopadu 2011 byl v grafickém studiu Axa v Hradci Králové zhotoven návrh naučné tabule pro obec Mužský a vyrobena byla 9. prosince. O dva dny později J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák namontovali stojan s tabulí v obci Mužský a tvoří zastávku naučné stezky začínající v Chrastavě. Obsah tabule je věnován bojům jednak o kopec stejného jména a následně i o vlastní obec, které se udály v rámci bitvy 28. června 1866 u Mnichova Hradiště. V textu jistě zaujme postup Prusů z 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, kteří museli zdolat strmé skalní rozsedliny od Příhraz k Mužskému, při předpokladu rakouské střelby z vrcholu skal nebo detaily popisující obsazení vesnice Mužský. Na tabuli se lze rovněž dočíst příběh Jana Matouška z Mužského, který se odhodlal postavit Prusům se zbraní v ruce, ale tento čin se mu stal osudný a byl následně jednou ze šesti civilních obětí bitvy. Obrazový materiál se zaměřuje na výstroj obou nepřátelských stran, jejíchž jednotky se střetly v popisované lokalitě. Dále jsou zde otisknuty podobenky velících pruských důstojníků, kteří vedli svoje jednotky při útoku na obec a rakouského generála, který Mužským projížděl a z kopce sledoval vývoj bitevní situace i směrem ke Klášteru Hradiště nad Jizerou.
Na tomto místě Komitét 1866 vyslovuje poděkování OÚ Boseň za finanční podporu, s kterou se mohla výroba tabule a instalace celého celku uskutečnit.

Muzsky

 

Harmonogram akcí na rok 2012

Na portálu 1866.cz byl zveřejněn kompletní harmonogram akcí na aktuální rok 2013, naleznete jej ZDE.
 

Zasedání předsednictva Komitétu 1866 dne 10. 12. 2011

V sobotu 10. prosince 2011 se v budově Muzea východních Čech v Hradci uskutečnila poslední letošní schůze předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pokladník Radek Teichman přítomné opět informoval o problémech spojených s proúčtováváním projektu Historické rekonstrukce, a to zejména ze strany partnerského města Kladsko. Jedním ze stěžejních bodů jednání pak bylo stanovení harmonogramu akcí (vzpomínkových akcí, manevrů, valných hromad a schůzí předsednictva) na rok 2012, který bude po úplné finalizaci zveřejněn v nejbližších dnech na našich stránkách. Byla rovněž definitivně stanovena podoba spolkového časopisu Bellum 1866, který si udrží podobu dvou čísel ročně. Zároveň byla ustanovena nová redakční rada tohoto periodika. Samozřejmostí byly i zprávy jednotlivých technických referentů o aktualitách z bojišť. Jiří Jemelka pak informoval o práci na generálním katalogu památek z války r. 1866 a vyzval odpovědné osoby k jeho naprosté finalizaci. V průběhu zasedání pak Vlastimil Grof předal hostu Aleši Chvojkovi pamětní medaili a dekret za účast na pohřbu Otty Habsburského a popsal přítomným průběh celého smutečního obřadu.

HK_-_Schuze_10._12._11

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM