Brigáda v severních Čechách - Březina, Mužský, Boseň, Mnichovo Hradiště, Ševčín a Bílá Hlína

Dne 9. července 2011 se uskutečnila brigáda zaměřená hlavně za zabetonovaní držáků naučné tabule v obci Mužský. V Březině zúčastnění namontovali kompletní a natřený kříž s Kristem, k němuž byla přidělána vrchní ulomená část, která se našla, při betonování nového základu památky, na podzim minulého roku. Rovněž byl kříž znovu podepřen opravenou podpěrou, v minulosti utrženou z kamenné části pomníku. Další práce spočívaly v sekání trávy u pomníků v lokalitě Boseň e.č. 46 a 47, u Mnichovo Hradiště v lokalitě V Dolcích e.č. 41 a u pomníků v lokalitách Rokytá (Ševčín) - Bílá Hlína - Klášter Hradiště nad Jizerou e.č. 1, 2, 4 a 5. Zúčastnění J. Náhlovský a M. Janoušek, v dopoledních hodninách také P. Novák.

DSCN0583  DSCN0585   DSCN0587  DSCN0589
 

Vzpomínkové akce ke 145. výročí prusko-rakouské války r. 1866 v severních Čechách - Stráž nad Nisou, Kuřívody

Dne 26. června 2011 dopoledne se uskutečnila v kostele sv. Kateřiny ve Stráži nad Nisou mše za padlého rakouského husara Emericha Bertu, kterou celebroval liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka. Po skončení mše byl u Bertova pomníku z roku 1896 položen věnec. Zúčastnění J. Náhlovský, P. Novák, M. Barus a M. Janoušek.

     DSCN0548  DSCN0543  DSCN0555


Ve stejný den odpoledne se v Kuřívodech uskutečnila pietní vzpomínka na padlé ve srážce 26. června 1866, které předcházela přednáška ve zdejším Infocentru. Zúčastnění J. Náhlovský, P. Novák, M. Barus, M. Janoušek, J. Horký a M. Macek. Dále byli přítomni také zástupci Klubu vojenské historie z České Lípy.

DSCN0564   DSCN0573
 

Pomník rakouského pěšího pluku č. 49 opraven!

Loni v srpnu jsme Vás zde museli informovat o smutné události - v noci z 18. na 19. byl vandalským nájezdem zničen monumentální pomník rakouského pěšího pluku č. 49 nalézající se na královehradeckém bojišti poblíž lesa Holá.

PICT0028
Stav pomníku z konce sprna 2010

Zásluhou Královéhradeckého kraje byl pomník na jaře tohoto roku opraven a dodavatelská firma "Umělecké kovářství Červenka a Pospíchal Hlinsko" splnila termín a pomník byl do konce června opět na svém místě v plné kráse, jak ukazuje následující obrázek. Můžeme si jen přát, aby tento stav vydržel co nejdéle!

 

 

Nová publikace o padlých rakouských důstojnících

U příležitosti vzpomínkové akce ke 145. výročí bitvy u Hradce Králové, která se uskutečnila 2. července na Chlumu u Hradce Králové, byla odborné i laické veřejnosti prezentována nová publikace od člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Jaroslava Dvořáka s názvem "Libellus honoris c.k. důstojníků padlých ve válce roku 1866". Jedná se o ojedinělou publikaci, která své čtenáře formou medailonků seznamuje své čtenáře s životem a zejména válečnými osudy z roku 1866 celkem 952 rakouských důstojníků, kteří padli v prusko-rakouské válce roku 1866. Kniha je výsledkem více než desetiletého autorova bádání v této problematice a je prvním takto komplexním zprcováním tohoto tématu - dílo obdobného druhu nevydal po válce ani rakouský generální štáb.
Kniha, která vyšla pouze v omezeném nákladu, stojí 350 Kč a k dostání je pouze u autora samotného, objednat si ji lze nejlépe prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

66cz_001w

 

Nové pohlednice

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 vydal v posledních týdnech další pohlednice do své série, která dosud čítala 27 položek. Nové přírůstky s průběžnými čísly 28-41 jsou tématicky zaměřeny na rakouské a pruské vojáky, kteří se zúčastnili války r. 1866. Jedná se o reprodukce ze slavného díla Rudolfa Ottenfelda, některá další dobová vyobrazení i současné kresby Gustava Bezděka. Jako bonus byly zařazeny i podobizny obou znepřátelených monarchů - Františka Josefa I. a Viléma I. Tyto pohlednice je možné zakpupit na vzpomínkových akcí pořádaných Komitétem nebo přes e-shop ZDE.

                                                                                                                                      
30w

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že novou pohlednici s tématikou prusko-rakouské války roku 1866 vydalo, z iniciativy Komitétu 1866, rovněž město Mnichovo Hradiště. Jedná se o první novodobou pohlednici z tohoto města s tématikou prusko-rakouského konfliktu. Na pohlednici je zobrazen centrální pomník nacházející se na zdejším hřbitově, doprovázený rakouským a pruským vojákem, dole je pak umístěna reprodukce perokresby znázorňující postup pruských jednotek od Kláštera Hradiště nad Jizerou směrem k Mnichovu Hradišti.
 

MHw

 

Brigáda na bojišti u Tovačova 8. června 2011

Ve středu 8. června 2011 se uskutečnila brigáda zaměřená na údržbu památek z války roku 1866 před tradiční červencovou vycházkou po tovačovském bojišti. Brigády se zúčastnili dva členové Komitétu 1866 – Jiří Jemelka a Jiří Synek.

Nejprve bylo provedeno vysekání trávy v okolí kříže věnovaného padlému rakouskému důstojníku v lokalitě U mlýna (ev. č. 7). Následovala oprava vlhnoucí a odpadávající omítky zdi stojící za křížem. Nakonec byl proveden postřik okolí kříže herbicidem pro zamezení růstu trav a plevelů.

U dalšího kříže na hrobě několika rakouských vojáků ze 71. pěšího pluku v Olomoucké ulici (ev. č. 6) bylo upraveno jeho okolí a na spáry dlažby v okolí kříže byl také aplikován herbicidní přípravek.

U pomníku pruského podplukovníka von Behra (ev. č. 4) byl dokončen nátěr hraničníků vymezujících prostor pomníku v okolním poli bílou barvou, který byl započat 16. dubna 2011.

Nakonec byla provedena kontrola stavu několika dalších památek z prusko-rakouské války na tovačovském bojišti. Na boku pomníku setníka Souczka (ev. č. 2), který byl v loňském roce kompletně restaurován, bylo zjištěno poškození nápisem, který neznámý vandal provedl tenkou červenou fixou. Hroby na hřbitovech ve Věrovanech (ev. č. 9) a v Rokytnici (ev. č. 15) byly nalezeny v dobrém stavu. Vysoký jehlanec na hřbitově v Přerově připomínající 151 pruských vojáků zemřelých na choleru (ev. č. 16) bude třeba očistit tlakovou vodou a zvýraznit písmo.

IMG_1462toIMG_1464toIMG_1466to

IMG_8017to

IMG_8029to

 

 

 

Kaple na kbelnickém vojenském hřbitově bude otevřena

Obecní úřad v Kbelnici se rozhodl ve vybraných termínech v letních měsících zpřístupnit kapli s Ossariem na vojenském hřbitově u Kbelnice, na němž odpočívají oběti bitvy u Jičína z 29. června 1866. Hřbitov sám je relativně běžně přístupný, ale vlastní secesní kapli bylo možné navštívit pouze výjimečně. Objekt bude pro zájemce zpřístupněn v letním období každou první neděli v měsíci (5. června, 3. července, 7. srpna a 4. září) od 13. do 16. hodiny. Vojenský hřbitov u Kbelnice byl zřízen roku 1891 a postupně sem byly sváženy jak náhrobky, tak i ostatky padlých vojáků z jičínské bitvy. V letech 1902-1904 byla uprostřed hřbitova podle plánů proslulého ředitele hořické kamenosochařské školy Václava Weinzettla postavena secesní kaple s ossariem.

Mauzoleum_Kbelnice

 

Zasedání předsednictva Komitétu 7. května 2011

V sobotu 7. května 2011 se v areálu Bastionu IV konalo další zasedání předsednictva Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Jeho výjimečnost spočívala především v tom, že se jednalo o první zasedání po jarní volební valné hromadě. Hlavním bodem programu tak byla volba nového vedení spolku. Po dlouhé diskuzi byli nakonec do vedoucích funkcí zvoleni následující členové - předsedou nadále zůstává Ing. Josef Komárek, dvěma novými mistopředsedy se stali Vlastimil Grof a Mgr. Pavel Mrkvička, jednatelem byl opět zvolen RNDr. Tomáš Kaláb a pokladníkem se stal Ing. Radek Teichman. Některé dílčí změny proběhly mezi technickými referenty - novým technikem pro oblast Moravy a Slezska se stal Mgr. Jiří Synek, který nahradil odstoupivšího Jiřího Jemelku (ten však nadále zůstává členem předsednictva), a dále novou technickou referentou - a první ženou v této funkci v dějinách Komitétu 1866 vůbec - pro bojiště u Hradce Králové byla jmenována MVDr. Blanka Karešová, na tomto rozsáhlém území bude spolupracovat se stávajícím technikem Jiřím Vilímem. Vlastimil Grof a Martin Barus dále informovali přítomné o průběhu Audience u Císaře Karla I. v Brandýse nad Labem, kde byl široké veřejnosti prezentován model Pomníku padlých koní a kde byl Komitétu 1866 předán nový řád tzv. Pietní kříž (viz předchozí aktualita). Jednotliví techničtí refernti rovněž podali zprávy o svých bojištích a zejména o průběhu jarních brigád.
 

Komitét 1866 byl oceněn Pietním křížem

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 byl za svou dlouholetou úspěšnou péči na poli péče o válečné památky z prusko-rakouské války oceněn Pietním křížem. Jedná se o naprosto nový český řád za zásluhy  na poli udržování a obnovy válečných hrobů a vojenských duchovních památek, založen byl s podporou sekretariátu Habsburg-Lothringen, rakouského Černého kříže, Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla I. a Matice staroboleslavské. V historicky první slavnostní promoci tohto řádu vůbec, která se konala při přiléžistosti tradiční vzpomínkové akce Audience u císaře Karla I., konané v Bradnýse nad Labem v sobotu 30. dubna 2011, byl mezi prvními tímto řádem oceněn práve Komitét 1866. Vyznamenání za spolek převzal jeho předseda Ing. Josef Komárek. Tento řád se tak stal vedle pamětní plakety Ministerstav obrany za vzornou péči o válečné hroby nejvyšším oceněním činnosti Komitétu 1866 v posledních letech.IMG_9168   103_2685


 

Brigáda v severních Čechách - tabule naučné stezky v Dlouhém Mostě

V pátek 22.4.2011 v obci Dlouhý Most zabetonoval J. Náhlovský, M. Janoušek a P. Novák držáky naučné tabule. Po skončení prací byla provedena úprava okolí u pomníku majora Franze von Panz.
 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM