Komitét 1866 - 27.8.2009 - Severní Čechy (Boseň)

Odpoledne 27.8.2009 proběhly práce na pomníku, který se nachází na boseňském hřbitově. Pomník se nakláněl směrem k hřbitovní zdi a jeho části byly zcela uvolněné. Proto se celý pomník rozebral, odstranily se kořeny popínavých rostlin a vybudoval se nový základ. Materiál pro zhotovení základu poskytnul Obecní úřad Boseň. Dále se vysekala tráva u dvou křížů v okolí zmiňované obce. Zúčastnění: J. Náhlovský, M. Barus, M. Janoušek, J. Votrubec a J. Woisetschlaeger. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 26.8.2009 - Informace o průběhu Valné hromady konané na Chlumu 24.10.2009

27. Valná hromada Komitétu 1866 se konala v sobotu 24. října v restauraci Na Bojišti v obci Chlum. Účastnilo se jí 29 řádných a jeden zasloužilý člen našeho spolku. Valná hromada měla na programu jediný bod - projednání vybudování pomníku jezdecké srážky u Střezetic. Místopředseda R. Teichman informoval přítomné především o činnosti pracovní skupiny, která se v tomto směru angažovala. Přečetl také závěr textu připravované propagační brožury, která by nám měla pomoci získat dostatečné finanční prostředky. Poté se slova ujal předseda J. Komárek, který přestavil svou ideovou i reálnou vizi pomníku, s níž zavládl v podstatě většinový souhlas. Krátká diskuze pak byla přerušena odchodem na „dušičkový" pietní akt, který se konal na na nově zrenovovaném vojenském hřbitůvku Hejcmank u Rozběřic. Po návratu do restaurace byla vyhlášena pauza na oběd, během níž probíhala diskuze o pomníku především v kuloárech. Protože nikdo neměl výraznějších námitek, byla idea pomníku schválena a valná hromada ukončena. Poté se ještě několik členů předsednictva vydalo za sochařem Novákem, se kterým konzultovali další možné podoby pomníku.

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Komitét 1866 - 12.8.2009 - Severní Čechy

Dne 11.8.2009 (úterý) bylo zjištěno na bojišti u Kuřívod u pomníku e.č. 6 a 7 odcizení křížku z vrcholového dílu. Jedná se o stejnou záležitost, která byla zmíněna ve zprávě z brigády v sobotu 8.8.2009. Ztráta křížků, jeden váží několik dekagramů, které se na zmíněných pomníkách ještě při sobotní brigádě nacházely je důkazem toho, že na zmíněné bojiště docházejí pochybné existence, lépe řečeno lůza, které si patrně dokazují svoji sílu a ukazují na totální hloupost. Bohužel ničí práci lidí, kteří během několika let dokázali zcela zničené památky obnovit a pravidelně udržovat jejich okolí, pro poctivé návštěvníky, kteří mají zájem o historii nebo si váží práce lidí, kteří se ve volném čase věnují záchraně památek a nezáleží ke kterému časovému období se vztahují. O opakovaném odcizení památek byl informován Městský úřad Ralsko, v jehož lokalitě se kuřívodské bojiště nachází. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 12.8.2009 - Severní Čechy

V sobotu 8.8.2009 proběhla brigáda v okolí Kláštera Hradiště nad Jizerou a Kuřívod. Práce byly hlavně zaměřeny na vysekání trávy v okolí pomníků a stojanů naučné stezky. U Kláštera Hradiště n. J. se vysekala tráva u pomníku na hřbitově, u všech pomníků směrem na Jívinu a Dolní Rokytu a taktéž u pomníku pruského myslivce Wolfa a křížů, které se nacházejí v blízkosti zmíněného pomníku. Rovněž proběhla kontrola zda památky neutrpěly škody po několika vichřicích. Na kuřívodském bojišti bylo zjištěno několik stromů, které byly poničeny v těsné blízkosti pomníků e.č. 6 a 7, ale ty již byly pokáceny a odvezeny. U zbývajících pomníků na tomto bojišti nenápachaly povětrnostní živly žádné škody. Taktéž nebyly zjištěny škody na již postavených tabulích zdejší naučné stezky. Co odolalo prudkým přílivům větru, to ovšem neodolalo lidské chamtivosti a nepochopitelné hlouposti. U pomníku e.č. 11 bylo zjištěno odcizení křížku, který se nacházel na vrcholovém dílu. Zarážející je skutečnost, že kříž měl výšku okolo 30 cm a váhu několik dekagramů, tzn. pro učely ,,zbohatnutí" při prodeji ve sběrně naprosto nevhodný. Zúčastnění na brigádě J. Náhlovský, J. Horký, O. Král, T. Vondryska a J. Votrubec. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 7.6.2009 - Informace o zasedání předsednictva 30. 5. 2009

Hlavním bodem jednání předsednictva byly finanční záležitosti, o nichž se jednalo už na valné hromadě. Byla schválena smlouva o půjčce finančních prostředků z ČSOB, a.s. Na realizaci dvou mikroprojektů z Euroregionu Glacensis - „Oživení historických památek v česko-polském pohraničí“ a „Kladské pomezí v zrcadle dějin“. Dále byl schválen návrh smlouvy na půjčky (s 5% úrokem) od členské základy Komitétu. Tyto peníze budou použity jako provozní kapitál pro „velký projekt“ česko-polského Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-13 a po jeho vyúčtování budou půjčky vráceny. Smlouva bude rozeslána všem členům Komitétu pomocí Bulletinu 1866 v nejbližší době. V závěru jednání informoval místopředseda R. Teichman přítomné o programu vzpomínkových akcí ke 143. výročí bitvy u Hradce Králové. M. Barus seznámil přítomné s „objevením“ pomníku na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře (viz aktualita z 18. 5.) 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 30.5.2009 - Sevčín, Kuřívody, Klášter Hradiště nad Jizerou


Brigáda, která byla zaměřena na montáž stojanu s tabulí č. 5, která je součástí naučné stezky Mimoň-Boseň. V Kuřívodech byly natřeny tři stojany naučné stezky Mimoň-Boseň a vysekána tráva u centrálního pomníku e.č.1. U Kláštera Hradiště se provedlo vysekání trávy u pomníku pruského myslivce L. Wolfa a několika křížů. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, Z. Studený a M. Macek. 


WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 19.5.2009 - Hoškovice

Instalace pomníku na památku 18 pruských a 2 rakouských vojáků v lokalitě "V Dolcích". Pomník byl odhalen a vysvěcen v sobotu 16.5. při pietním aktu v Hoškovicích. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 18.5.2009 - Pomník z vojenského hřbitova v Olomouci-Černovíře „nalezen“

Vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře je již několik let ve značně katastrofálním stavu. Podle informací Mgr. Papouška z Národního památkového ústavu v Olomouci, by však měl být v brzké době rekonstruován, což je jistě velmi potěšitelná informace. Ačkoliv je tento hřbitov označován především jako pohřebiště z 1. světové války, nejstarší pomník v jeho areálu souvisel s válkou r. 1866. Ten byl však již asi 10 let nezvěstný. Podle informací pana Papouška by se ale měl nacházet v depozitáři správy olomouckých hřbitovů a při rekonstrukci se počítá s jeho opětovným umístěním do původní polohy. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 18.5.2009 - Slavnostní odhalení a požehnání pomníku v Hoškovicích 16. 5. 2009

V sobotu 16. května proběhlo v Hoškovicích u Mnichova Hradiště slavnostní odhalení a požehnání pomníku padlých z prusko-rakouské války r. 1866. Celá akce proběhla během poutní mše k uctění sv. Jana Nepomuckého, kterou celebroval P. Radek Jurnečka. Akce se zúčastnili také vojáci v dobových uniformách. Nový pískovcový pomník byl vyroben na náklady města Mnichovo Hradiště, respektive Osadního výboru Hoškovice a nahradí betonový pomník, který zhotovili členové Komitétu na počátku 90. let. Ačkoliv byl pomník odhalen na návsi, bude stát na původním místě nedaleko vsi Hoškovic na počátku údolí „V Dolcích“ směrem na Mnichovo Hradiště. Na své místo bude dopraven s pomocí techniky v úterý 19. května. Fotografie z akce jsou k nalezení ve fotogalerii. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 8.5.2009 - Brigáda Severní Čechy

Dne 8.5.2009 proběhla brigáda, která byla zaměřena na sekání trávy. Na bojišti u Mnichova Hradiště byla vysekána tráva u pomníku v lokalitě "V Dolcích", u pomníku na hřbitově v Klášteře Hradišti nad Jizerou, u pomníku Alexandra von Schloezera, u křížů podél silnice ve směru na Jívinu a Bílou Hlínu a u pomníku u Dolní Rokyty (Ševčín). Na bojišti u Kuřívod byla vysekána rozsáhlá plocha v okolí centrálního pomníku. Zúčastnění: J. Náhlovský a P. Novák. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM