Komitét 1866 - 30.5.2009 - Sevčín, Kuřívody, Klášter Hradiště nad Jizerou


Brigáda, která byla zaměřena na montáž stojanu s tabulí č. 5, která je součástí naučné stezky Mimoň-Boseň. V Kuřívodech byly natřeny tři stojany naučné stezky Mimoň-Boseň a vysekána tráva u centrálního pomníku e.č.1. U Kláštera Hradiště se provedlo vysekání trávy u pomníku pruského myslivce L. Wolfa a několika křížů. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, Z. Studený a M. Macek. 


WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 19.5.2009 - Hoškovice

Instalace pomníku na památku 18 pruských a 2 rakouských vojáků v lokalitě "V Dolcích". Pomník byl odhalen a vysvěcen v sobotu 16.5. při pietním aktu v Hoškovicích. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 18.5.2009 - Pomník z vojenského hřbitova v Olomouci-Černovíře „nalezen“

Vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře je již několik let ve značně katastrofálním stavu. Podle informací Mgr. Papouška z Národního památkového ústavu v Olomouci, by však měl být v brzké době rekonstruován, což je jistě velmi potěšitelná informace. Ačkoliv je tento hřbitov označován především jako pohřebiště z 1. světové války, nejstarší pomník v jeho areálu souvisel s válkou r. 1866. Ten byl však již asi 10 let nezvěstný. Podle informací pana Papouška by se ale měl nacházet v depozitáři správy olomouckých hřbitovů a při rekonstrukci se počítá s jeho opětovným umístěním do původní polohy. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 18.5.2009 - Slavnostní odhalení a požehnání pomníku v Hoškovicích 16. 5. 2009

V sobotu 16. května proběhlo v Hoškovicích u Mnichova Hradiště slavnostní odhalení a požehnání pomníku padlých z prusko-rakouské války r. 1866. Celá akce proběhla během poutní mše k uctění sv. Jana Nepomuckého, kterou celebroval P. Radek Jurnečka. Akce se zúčastnili také vojáci v dobových uniformách. Nový pískovcový pomník byl vyroben na náklady města Mnichovo Hradiště, respektive Osadního výboru Hoškovice a nahradí betonový pomník, který zhotovili členové Komitétu na počátku 90. let. Ačkoliv byl pomník odhalen na návsi, bude stát na původním místě nedaleko vsi Hoškovic na počátku údolí „V Dolcích“ směrem na Mnichovo Hradiště. Na své místo bude dopraven s pomocí techniky v úterý 19. května. Fotografie z akce jsou k nalezení ve fotogalerii. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 8.5.2009 - Brigáda Severní Čechy

Dne 8.5.2009 proběhla brigáda, která byla zaměřena na sekání trávy. Na bojišti u Mnichova Hradiště byla vysekána tráva u pomníku v lokalitě "V Dolcích", u pomníku na hřbitově v Klášteře Hradišti nad Jizerou, u pomníku Alexandra von Schloezera, u křížů podél silnice ve směru na Jívinu a Bílou Hlínu a u pomníku u Dolní Rokyty (Ševčín). Na bojišti u Kuřívod byla vysekána rozsáhlá plocha v okolí centrálního pomníku. Zúčastnění: J. Náhlovský a P. Novák. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 6.5.2009 - Chrastava

Odhalení naučné tabule k válce roku 1866 u kostela sv. Vavřince, křest a prezentace publikace: Chrastava v prusko-rakouské válce roku 1866. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 19.4.2009 - Informace o průběhu brigády

V sobotu 18. dubna se uskutečnila další se série brigád v severních Čechách, které se zúčastnili J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, M. Barus, Z. Studený a jeho bratr. Část této skupiny se vydala k Hoškovicům, kde betonovala základ pomníku, který zde bude odhalen při vzpomínkové akci dne 16. května. Druhá část zatím prořezávala stromy a křoviny poblíž pomníku v údolí Dolce u Mnichova Hradiště. Odpoledne vyrazili J. Náhlovský a P. Novák na kuřívodské bojiště, kde na hrobových místech aplikovali chemický přípravek proti růstu. Zbytek skupiny se vydal do okolí Bosně a Mužského, kde upravoval okolí tam se nalézajících hrobů. Atmosféru brigády věrně zachycují fotografie umístěné v galerii na těchto stránkách 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 7.4.2009 - Informace o průběhu Valné hromady konané v Jičíně dne 4. 4. 2009

26. Valná hromada Komitétu 1866 se konala v sobotu 4. dubna v sále Kulturního domu v Jičíně za účasti 44 řádných a 3 zasloužilých členů našeho spolku. Po oficiálním zahájení Valné hromady a vyřešení organizačních záležitostí se slova ujal předseda J. Komárek a přednesl zprávu o činnosti Komitétu v uplynulém roce, v níž zdůraznil, že „současná doba je pro náš spolek nejpříhodnější v jeho dlouhé historii a že jsme situace využili“. Dále jednatel T. Kaláb informoval přítomné o stavu členské základy, která se oproti nedávné minulosti poněkud snížila, když bylo vyloučeno 19 členů kvůli neplacení příspěvků. Následovala pokladní zpráva I. Jánské a zhodnocení revize účtů, které přednesl člen revizní komise O. Krsek. Poměrně velký časový prostor zabraly zprávy jednotlivých technických referentů o činnosti na bojištích v uplynulém roce. Poté bylo jednáno o návrhu předsednictva na prodloužení jeho funkčního období kvůli rozpracovaným projektům, hlasování k tomuto tématu proběhlo až na závěr Valné hromady a jeho výsledkem je schválení návrhu předsednictva. Další jednání už se týkalo především finanční situace Komitétu a praxi profinancování velkých projektů z prostředků Evropské unie. Technický referent pro oblast severních Čech J. Náhlovský v závěru vyzval k větší účasti členů na spolkových brigádách. Po vydatném obědě jsme se vydali do jičínského infocentra na první vernisáž putovní výstavy VIA BELLI 1866 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 14.4.2009 - Informace k putovní výstavě VIA BELLI 1866

Jedním z výstupů česko-polského Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-13, na němž Komitét výrazně participuje, je také putovní výstava s příznačným názvem VIA BELLI 1866 (česky – Cesta války 1866). Výstava má za cíl veřejnost – prostřednictvím 20 grafických informačních panelů – seznámit alespoň se základními informacemi o průběhu celé prusko-rakouské války 1866, s logickým zaměřením především na česká bojiště. Jednotlivým bitvám je věnován samostatný panel, rozhodující střetnutí u Hradce Králové je samozřejmě popsáno podrobněji. Výstava je putovní, čímž se s jejím obsahem seznámí daleko více lidí, než kdyby byla pouze na jediném místě. V roce 2009 bude představena ve čtyřech českých městech a ve dvou polských pevnostech. Vzhledem k tomuto faktu jsou panely zároveň v českém i polském jazyce. První vernisáž putovní výstavy VIA BELLI 1866 proběhla v sobotu 4. dubna v Jičíně a navazovala na 26. Valnou Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Samotná vernisáž byla zpříjemněna hudebním vystoupením skupiny Kantoři a zdravicí místostarosty města Jičína Mgr. Richarda Koníře. V Jičíně si mohou návštěvníci výstavu prohlédnout až do 10. května. Dne 23. května proběhne další vernisáž v Ratibořicích. Ta se uskuteční v rámci centrální akce Komitétu a tradičních Císařských manévrů. Zde výstava potrvá do 5. června. Poté se výstava přesune do Polska, kde jí bude možné od 20. června do 15. července shlédnout v pevnosti Srebrna Gora u Stoszowic. Od 18. července do 12. srpna bude výstavu hostit bastionová pevnost Josefov. Následně od 15. srpna do 9. září výstava zavítá do pevnosti Klodzko v Polsku a posledním letošním výstavním místem se stane od 12. září do 11. října Trutnov. V dalších letech výstava zavítá i do jiných českých a polských měst. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 7.3.2009 - Informace ze zasedání předsednictva dne 7. 3. 2009

Předsednictvo bylo informováno o probíhajících jednáních a akcích v rámci česko-polského Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-13. Jedná se především o přípravu výstavy VIA BELLI 1866, jejíž první vernisáž se uskuteční 4. dubna v Jičíně. Podrobně se také jednalo o možnosti vybudování pomníku srážky jízdy u Střezetic, především se řešily pozemkové záležitosti a podoba pomníku (zde pátráme po originální Weinzettelově předloze). ´Technický referent pro Moravu a Slezsko Jiří Jemelka informoval o jednání města Tovočov ohledně plánované rekonstrukce tamního centrálního pomníku. Petr Lazurko vyzval členy předsednictva k úvaze nad obsahem internetových stránek, které by měly během roku 2009 prodělat zásadní změny. Během zasedání předsednictva provedla revizní komise kontrolu účtů, její zpráva bude zveřejněna na valné hromadě 4. dubna v Jičíně 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM