Komitét 1866 - 12.8.2009 - Severní Čechy

V sobotu 8.8.2009 proběhla brigáda v okolí Kláštera Hradiště nad Jizerou a Kuřívod. Práce byly hlavně zaměřeny na vysekání trávy v okolí pomníků a stojanů naučné stezky. U Kláštera Hradiště n. J. se vysekala tráva u pomníku na hřbitově, u všech pomníků směrem na Jívinu a Dolní Rokytu a taktéž u pomníku pruského myslivce Wolfa a křížů, které se nacházejí v blízkosti zmíněného pomníku. Rovněž proběhla kontrola zda památky neutrpěly škody po několika vichřicích. Na kuřívodském bojišti bylo zjištěno několik stromů, které byly poničeny v těsné blízkosti pomníků e.č. 6 a 7, ale ty již byly pokáceny a odvezeny. U zbývajících pomníků na tomto bojišti nenápachaly povětrnostní živly žádné škody. Taktéž nebyly zjištěny škody na již postavených tabulích zdejší naučné stezky. Co odolalo prudkým přílivům větru, to ovšem neodolalo lidské chamtivosti a nepochopitelné hlouposti. U pomníku e.č. 11 bylo zjištěno odcizení křížku, který se nacházel na vrcholovém dílu. Zarážející je skutečnost, že kříž měl výšku okolo 30 cm a váhu několik dekagramů, tzn. pro učely ,,zbohatnutí" při prodeji ve sběrně naprosto nevhodný. Zúčastnění na brigádě J. Náhlovský, J. Horký, O. Král, T. Vondryska a J. Votrubec. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 7.6.2009 - Informace o zasedání předsednictva 30. 5. 2009

Hlavním bodem jednání předsednictva byly finanční záležitosti, o nichž se jednalo už na valné hromadě. Byla schválena smlouva o půjčce finančních prostředků z ČSOB, a.s. Na realizaci dvou mikroprojektů z Euroregionu Glacensis - „Oživení historických památek v česko-polském pohraničí“ a „Kladské pomezí v zrcadle dějin“. Dále byl schválen návrh smlouvy na půjčky (s 5% úrokem) od členské základy Komitétu. Tyto peníze budou použity jako provozní kapitál pro „velký projekt“ česko-polského Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-13 a po jeho vyúčtování budou půjčky vráceny. Smlouva bude rozeslána všem členům Komitétu pomocí Bulletinu 1866 v nejbližší době. V závěru jednání informoval místopředseda R. Teichman přítomné o programu vzpomínkových akcí ke 143. výročí bitvy u Hradce Králové. M. Barus seznámil přítomné s „objevením“ pomníku na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře (viz aktualita z 18. 5.) 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 30.5.2009 - Sevčín, Kuřívody, Klášter Hradiště nad Jizerou


Brigáda, která byla zaměřena na montáž stojanu s tabulí č. 5, která je součástí naučné stezky Mimoň-Boseň. V Kuřívodech byly natřeny tři stojany naučné stezky Mimoň-Boseň a vysekána tráva u centrálního pomníku e.č.1. U Kláštera Hradiště se provedlo vysekání trávy u pomníku pruského myslivce L. Wolfa a několika křížů. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, Z. Studený a M. Macek. 


WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 19.5.2009 - Hoškovice

Instalace pomníku na památku 18 pruských a 2 rakouských vojáků v lokalitě "V Dolcích". Pomník byl odhalen a vysvěcen v sobotu 16.5. při pietním aktu v Hoškovicích. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 18.5.2009 - Pomník z vojenského hřbitova v Olomouci-Černovíře „nalezen“

Vojenský hřbitov v Olomouci-Černovíře je již několik let ve značně katastrofálním stavu. Podle informací Mgr. Papouška z Národního památkového ústavu v Olomouci, by však měl být v brzké době rekonstruován, což je jistě velmi potěšitelná informace. Ačkoliv je tento hřbitov označován především jako pohřebiště z 1. světové války, nejstarší pomník v jeho areálu souvisel s válkou r. 1866. Ten byl však již asi 10 let nezvěstný. Podle informací pana Papouška by se ale měl nacházet v depozitáři správy olomouckých hřbitovů a při rekonstrukci se počítá s jeho opětovným umístěním do původní polohy. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 18.5.2009 - Slavnostní odhalení a požehnání pomníku v Hoškovicích 16. 5. 2009

V sobotu 16. května proběhlo v Hoškovicích u Mnichova Hradiště slavnostní odhalení a požehnání pomníku padlých z prusko-rakouské války r. 1866. Celá akce proběhla během poutní mše k uctění sv. Jana Nepomuckého, kterou celebroval P. Radek Jurnečka. Akce se zúčastnili také vojáci v dobových uniformách. Nový pískovcový pomník byl vyroben na náklady města Mnichovo Hradiště, respektive Osadního výboru Hoškovice a nahradí betonový pomník, který zhotovili členové Komitétu na počátku 90. let. Ačkoliv byl pomník odhalen na návsi, bude stát na původním místě nedaleko vsi Hoškovic na počátku údolí „V Dolcích“ směrem na Mnichovo Hradiště. Na své místo bude dopraven s pomocí techniky v úterý 19. května. Fotografie z akce jsou k nalezení ve fotogalerii. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 8.5.2009 - Brigáda Severní Čechy

Dne 8.5.2009 proběhla brigáda, která byla zaměřena na sekání trávy. Na bojišti u Mnichova Hradiště byla vysekána tráva u pomníku v lokalitě "V Dolcích", u pomníku na hřbitově v Klášteře Hradišti nad Jizerou, u pomníku Alexandra von Schloezera, u křížů podél silnice ve směru na Jívinu a Bílou Hlínu a u pomníku u Dolní Rokyty (Ševčín). Na bojišti u Kuřívod byla vysekána rozsáhlá plocha v okolí centrálního pomníku. Zúčastnění: J. Náhlovský a P. Novák. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 6.5.2009 - Chrastava

Odhalení naučné tabule k válce roku 1866 u kostela sv. Vavřince, křest a prezentace publikace: Chrastava v prusko-rakouské válce roku 1866. 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 19.4.2009 - Informace o průběhu brigády

V sobotu 18. dubna se uskutečnila další se série brigád v severních Čechách, které se zúčastnili J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, M. Barus, Z. Studený a jeho bratr. Část této skupiny se vydala k Hoškovicům, kde betonovala základ pomníku, který zde bude odhalen při vzpomínkové akci dne 16. května. Druhá část zatím prořezávala stromy a křoviny poblíž pomníku v údolí Dolce u Mnichova Hradiště. Odpoledne vyrazili J. Náhlovský a P. Novák na kuřívodské bojiště, kde na hrobových místech aplikovali chemický přípravek proti růstu. Zbytek skupiny se vydal do okolí Bosně a Mužského, kde upravoval okolí tam se nalézajících hrobů. Atmosféru brigády věrně zachycují fotografie umístěné v galerii na těchto stránkách 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Komitét 1866 - 7.4.2009 - Informace o průběhu Valné hromady konané v Jičíně dne 4. 4. 2009

26. Valná hromada Komitétu 1866 se konala v sobotu 4. dubna v sále Kulturního domu v Jičíně za účasti 44 řádných a 3 zasloužilých členů našeho spolku. Po oficiálním zahájení Valné hromady a vyřešení organizačních záležitostí se slova ujal předseda J. Komárek a přednesl zprávu o činnosti Komitétu v uplynulém roce, v níž zdůraznil, že „současná doba je pro náš spolek nejpříhodnější v jeho dlouhé historii a že jsme situace využili“. Dále jednatel T. Kaláb informoval přítomné o stavu členské základy, která se oproti nedávné minulosti poněkud snížila, když bylo vyloučeno 19 členů kvůli neplacení příspěvků. Následovala pokladní zpráva I. Jánské a zhodnocení revize účtů, které přednesl člen revizní komise O. Krsek. Poměrně velký časový prostor zabraly zprávy jednotlivých technických referentů o činnosti na bojištích v uplynulém roce. Poté bylo jednáno o návrhu předsednictva na prodloužení jeho funkčního období kvůli rozpracovaným projektům, hlasování k tomuto tématu proběhlo až na závěr Valné hromady a jeho výsledkem je schválení návrhu předsednictva. Další jednání už se týkalo především finanční situace Komitétu a praxi profinancování velkých projektů z prostředků Evropské unie. Technický referent pro oblast severních Čech J. Náhlovský v závěru vyzval k větší účasti členů na spolkových brigádách. Po vydatném obědě jsme se vydali do jičínského infocentra na první vernisáž putovní výstavy VIA BELLI 1866 

WWW: http://komitet.1866.cz , Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM