Drobná brigáda v okolí Tanvaldu.

Vrámci dovolené uskutečnil David Koral se synem Františkem drobnou brigádu u památek vztahujících se k válečnému roku 1866 v okolí Tanvaldu.Započal v Lučanech n.N. kde byl u monumentálního pomníku Velké války a války prusko rakouské vyplet kačírek a následně byl celý kamenný blok očišten a okolí uhrabáno.Následoval přesun do Horního Tanvaldu ,kde bylo zvelebeno okolí i samotný veteránský pomník padlých ve válkách 1859-1866-1878 a 1914-1918

 

 

 

125 let saského pomníku v Guntramsdorfu u Vídně

V dolnorakouské obci Guntramsdorf ležící jen 10 km jižně od Vídně byla ve druhé polovině roku 1866 umístěna 4. saská polní nemocnice, v níž zemřelo celkem 27 saských vojáků. Jejich těla byla pohřbena na místním hřbitově a na jejich společném hrobě byl o třicet let později vztyčen mohutný pomník s křížem, k jehož slavnostnímu odhalení došlo 10. května 1896. V roce 2014 prošel pomník náročnou opravou z podnětu předsedy místní pobočky Österreichischer Kameradschaftsbund (ÖKB) Karla Fleischhackera a za podpory obce. Na rok 2021 připadlo 125. výročí postavení pomníku, ale vzhledem k opatřením spojeným s epidemií kovidu Covid-19 byla akce přesunuta na letošní rok.

            V sobotu 23. července 2022 se před radnicí v Guntramsdorfu na ulici Rathausviertel od brzkého rána shromažďovali četní účastníci slavnosti, nad kterou převzala patronát místní organizace ÖKB a řídil ji K. Fleischhacker. V 9 hodin byl z účastníků sestaven slavnostní průvod a za hudebního doprovodu vojenské kapely CSLI International se odebral po Friedhofstraße na místní hřbitov k saskému pomníku, u jehož paty již byly položeny věnce, z nichž jeden byl věnován Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, jehož místopředseda Jiří Synek se akce zúčastnil jako čestný host. U saského hrobu stála čestná stráž ze dvou vojáků rakouské armády a četní vlajkonoši vojenských a veteránských spolků s prapory. V úvodu K. Fleischhacker představil historii pomníku a poděkoval městu Guntramsdorf za podporu v péči o tuto památku. Poté vystoupil s krátkým projevem starosta obce Robert Weber a poděkoval místní organizaci ÖKB a jejímu předsedovi za udržování vojenských tradic a péči o památky. Vojenský kaplan se zamýšlel nad osudy saských vojáků, kteří po boku Rakušanů bojovali u Jičína a Hradce Králové a pak zde, daleko od vlasti umírali v lazaretu. Po krátké modlitbě a urovnání stuh na věncích následovaly tři salvy z dobových pušek čestné jednotky v uniformách pěšího pluku č. 49 Hess, které slavnostní pietní akt ukončily.

Poté průvod zamířil zpět do centra obce a účastníci se shromáždili v kostele sv. Jakuba, kde program pokračoval oslavou 130 let od založení místní pobočky ÖKB v Guntramsdorfu. Po krátké mši K. Fleischhacker představil všechny přítomné hosty, mezi kterými nechyběl hrabě Olaf von Neuendorf zu Nauendorf ze Saska, podplukovnice Maria Mezzaros (prezidentka maďarské sekce Mezinárodní policejní asociace IPA), Patrick Faustin (bavorské ministerstvo sociálních věcí), zástupci Okresního hejtmanství v Mödlingu, představitelé ÖKB a Rakouského černého kříže, ale také delegace Klubu vojenské historie Rakovník (Spolku vojenských vysloužilců Rakovník) vedená místopředsedou Jindřichem Lipeckým a za Komitét 1866 J. Synek. Následovalo seznámení s bohatou historií ÖKB v Guntramsdorfu a slavnost byla zakončena posvěcením pamětních stuh a jejich předáním věnconošům spolkových a vojenských praporů.

Program byl ukončen slavnostním nástupem před kostelem, kde vojenská hudba zahrála národní hymny států, ze kterých pocházeli účastníci akce, mezi kterými nechyběla ani ta česká. Nezbývá, než poděkovat panu Karlu Fleischhackerovi za soustavnou péči o saský pomník a udržování tradice vzpomínek na vojáky zemřelé v průběhu válečného roku 1866.

    

 

Dotace Ministerstva vnitra na opravu válečných hrobů na rok 2023

Před několika dny zveřejnilo Ministerstvo obrany na svém webu (https://valecnehroby.army.cz/dokumenty-ke-stazeni) výsledky posuzování žádostí o dotaci na péči o válečné hroby pro rok 2023. Z celkem 88 podaných žádostí se jich pět týkalo památek vztahujících se k roku 1866, přičemž všechny tyto projekty, na jejichž vypracování se podíleli členové Komitétu 1866, uspěly a v přítím roce jim bude poskytnuta finanční podpora. Jedná se o následující projekty:

Oprava souboru pomníků z války roku 1866 u kostela v Dohaličkách – 1. etapa
Oprava souboru pomníků z války roku 1866 na hřbitově v Nedělišti – 1. etapa
Celková oprava pomníku rakouského dělostřeleckého pluku č. 6 u Nedělišť
Celková oprava pomníku polního myslivce Václava Hory v Praze-Holešovicích
Oprava vojenského hřbitova z roku 1866 v České Skalici

 

Vycházka po bojišti u Tovačova a pieta v Dubu nad Moravou

V sobotu 16. 7. 2022 se uskutečnila vycházka po tovačovském bojišti, které předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu upozornil na některé paralely událostí z roku 1866 se současným děním v Evropě. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 30 přihlížejících se zajímavými vzpomínkami jednoho z dubských pamětníků.  Poté starosta Ivo Čečman spolu s místostarostou Lubomírem Vaňákem a členy rady městyse Pavlem Piňosem a Stanislavem Klukou položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina, 8. pěšího pluku Josef Melichar a Petr Behančin a K. k. Pionier Kompanie Robert Teplík a Jakub Novotný. Vojákům v dobových uniformách velen Ondřej Král od 6. praporu polních myslivců a atmosféru dotvářela Helena Melicharová v šatech dle módy z 19. století. Pietní vzpomínku ukončila čestná salva a národní hymny České republiky a habsburské monarchie a poté se všichni přesunuli k malému občerstvení do společenské místnosti úřadu. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za udržení tradice pietních setkání v Dubu a také za velmi přátelskou atmosféru, která při těchto setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže u starého tovačovského mlýna za přítomnosti kastelánky zámku Květy Zajícové zahájena již 26. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo přibližně 25 zájemců o vojenskou historii, a kterou vedl Jiří Synek. Po úvodním výkladu se všichni přesunuli na hráz Skašovského rybníka a odtud vycházka pokračovala ke kříži na Olomoucké ulici. Na dalších zastávkách u Bezedného dolu a Behrova pomníku byli návštěvníci podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a s místními památkami, které se k této historické události vztahují. U Bezedného dolu byla také k pomníku 108 pruských a rakouských vojáků položena kytice za město Tovačov a vojáci předvedli předpisové nabíjení rakouských předovek systému Lorenz. Vycházka byla zakončena u rakouské mohyly a dvou dalších pomníků, které se zde nacházejí.

Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za péči o památky z války roku 1866 a za dlouhodobou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí městského kulturního kalendáře. Těsně před vycházkou se také podařilo realizovat výměnu starých a již nečitelných tabulí naučné stezky za nové. Doprovod návštěvníků tvořili stejní příslušníci klubů vojenské historie v dobových uniformách, jako v Dubu, za Komitét 1866 se akce zúčastnili Petr Hudeček, Pavel Mrkvička, Zdeněk Studený a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný a letos také Klára Synková. Akce byla zakončena přátelským posezením ve vinárně na tovačovském náměstí.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacovsko_2022/

  

 

Brigáda na náchodsku

V tomto týdnu Petr Havránek a Petr Tylš posekali trávu na nachodském bojišti u pomníku a křížů připomínající padlé z bitvy u Náchoda z 27.června 1866 evidenční číslo 84 85 88 95 96 97 98 101 102 106 107 dále dosypali černou kamenou drť u pomníku 6 pruských vojáků evidenční číslo 36 na Brance a přebetonovali typizační kříž evidenční číslo 35 taktéž na Brance u hlavní silnice z Náchoda do Nového města nad Metují

1866-Náchodsko – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

 

Brigády mimo bojiště I.

Během měsíců června a července navštívili někteří členové Komitétu 1866 vybrané hroby, aby je upravili.

4. 6. to byla Petra Grulichová, která se zaměřila na hrob V. Dokoupila na Olšanech. Tamním problémem jsou sousední neudržované hroby, které zarůstají. Kopřivy s vlaštovičníkem se přesunují právě na Dokoupilův hrob.

8. 6. navštívil Olšanský hřbitov J. Hanuš, aby očistil hrob setníka A. Oberbachera a omyl žulovou náhrobní desku setníka J. N. Steinského.

Do třetice navštívil 8. 7. Olšanské hřbitovy P. Megela, kde bylo již znovu potřeba věnovat se úpravě jak Dokoupilovu, tak Steinského hrobu. Zároveň očistil hrob setníka I. Waagnera, a upravil zeleň na hrobě E. S. von Friedberga - Mírohorského. Brigádu zakončil ve Zbraslavi na hřbitově, kde jak konstatoval je taky vše OK, takže na hrobě tří rakouských vojáků stačilo vytrhat jen tři bodláky a nějaké drobnější plívy.

Ten samý den se P. Grulichová během dovolené věnovala pomníku na hromadném hrobě v Rokytnici v Orlických horách.

Nelenili ani členové historického klubu Záviš. Sešli se na hřbitově ve Svitavách, na hromadném hrobě 180 pruských vojáků. Uschlý mech, nahradili drobnými kamínky, čímž vynikl kříž, kterým je hrob ozdoben.

Do letních brigád se zapojil i Ivan Stolín na hřbitově v Litomyšli.

Všem zúčastněným patří veliký dík! 

1866-brigády mimo bojiště – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

   

 

Vzpomínkové akce ke 156. výročí bitvy u Hradce Králové

Ve dnech 1. a 2. července 2022 proběhly tradiční vzpomínkové akce připomínající 156. výročí bitvy u Hradce Králové. Jejich zahájení proběhlo v podvečer 1. července v Hradci Králové na náplavce u Eliščina nábřeží, kde se divákům představily vojenské historické jednotky, které pak šly v průvodu centrem města až na Velké náměstí. Ve večerních hodinách se pak na Chlumu, tedy v srdci samotného královéhradeckého bojiště, konal na Pruském hřbitově pietní akt s pochodňovým průvodem.
Vrcholem vzpomínkových akcí pak byla sobota 2. července. V 11 hodin se u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu konal centrální pietní akt, jehož se mj. zúčastnili zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, města Hradce Králové, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové a obcí na bojišti. Tradiční projev zde přednesl předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý.
Ve 12:30 se u Muzea války 1866 na Chlumu konalo slavnostní předávání plaket Ministerstva obrany za péči o válečné hroby, jíž byly za svou angažovanost týkající se památek z prusko-rakouské války dekorování zástupci města Mnichovo Hradiště, města Krásné Lípy a obce Máslojedy a dva duchovní - arciděkan Římskokatolické farnosti-arciděkanství Liberec Radek Jurnečka a farář Římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko. Následně byli stejnou plaketou oceněni také členové Komitétu 1866 - Blanka Karešová, Jiří Hanuš, Václav Hradil, Jiří Jemelka, Jiří Kozák, Pavel Mrkvička, Petr Novák, Zdeněk Studený, Jiří Vilím a Josef Votrubec. Dále pak Jan Čížek, Horst Großmann, Ivan Stolín, Zdeněk Studený a Jiří Třešňák, všichni také členové Komitétu 1866, obdrželi medaili za péči o válečné hroby, kterou uděluje Řád křižovníků s červeným srdcem - cyriaci. Posledním bodem této části programu pak byl slavnostní křest nové publikace Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém), kterou vydal Komitét 1866 - více o publikaci ZDE.
Ve 14 hodin pak byla zahájena bitevní ukázka na téma "Král Wilhelm I.: cesta k vítězství", jíž se zúčastnilo více jak 400 příslušníků historických vojenských jednotek a které přihlíželo několik tisíc diváků.
Celé vzpomínkové akce byly 3. července symbolicky zakončeny zádušní mší v kostele Proměnění Páně na Chlumu.

Chlum2022 01  Chlum2022 02  Chlum2022 03

Odkazy na kompletní fotogalerie https://www.1866.cz/fotogalerie/category/465-156-vyroci-bitvy-u-hradce-kralove

 

Vycházka po stopách bojů do Jičína 2022

V pondělí 27.6.2022 se uskutečnila „Vycházka po stopách bojů do Jičína“
Akce začala u pomníků v Prachovských skalách, kde byly zapáleny svíčky. Z Prachova vedlo putování po trase vojáků, kteří ustupovali z Prachovských skal směrem na Jičín. Nejprve se šlo k památkám v obci Brada-Rybníček, které byly opraveny v minulém roce. Další zastávkou byl vojenský hřbitov ve Kbelnici, kde byla zapálena svíčka u centrálního pomníku. Dále byla navštívena lokalita na Žabínku, kde v roce 1866 skončila cesta mnohých vojáků z Prachovských skal. Na závěr byla navštívena i Letná, kde se nachází ústřední památník Jičínského bojiště..

Od pondělí 4. 7. startují „Podvečerní vycházky po stopách bojů 1866 v Jičíně“ kde se budete moci od 18:00 na Valdštejnově náměstí dozvědět spoustu zajímavostí ze závěrečné fáze bitvy u Jičína.

https://1866.rajce.idnes.cz/Vychazka_po_stopach_boju_do_Jicina_2022/

 

 

Nové publikace 1866 - stánkový prodej

Při každoročních vzpomínkových akcích k výročí bitvy u Hradce Králové otevírá Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. svůj prodejní stánek, kde nabízí literaturu a další materiály vztahující se k prusko-rakouské válce.
V letošním roce spolkový stánek naleznete
- v pátek 1. července od 16 do 17,30 hod. v Hradci Králové na náplavce u Eliščina nábřeží,
- v sobotu 2. července od 9 do 16 hod. na Chlumu u Hradce Králové poblíž Muzea války 1866.

Letošní novinky jsou tyto:

Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém) - jedná se o legendární vzpomínky Josefa Volfa, který zažil prusko-rakouskou válku přímo na královéhradeckém bojišti a později stál u vzniku dnešního Muzea války 1866 na Chlumu. Vzpomínky jsou vydané jako komentovaná edice s množství vysvětlivek a poznámek.

Volf přední obálka

Katalog k expozici Bitva u České Skalice 28. 6. 1866 - unikátní průvodce ke stálé expozici Bitva u České Skalice 28. 6. 1866, která je instalována v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici, doplněný velkým množstvím kvalitních fotografií.

Katalog Skalice obalka

Pamětní plaketa ke 156. výročí prusko-rakouské války a 130. výročí vzniku Ústředního spolku pro udržování válečných pomníku z r. 1866 v Čechách.

plaketa web

 

Nové publikace z roku 2021

Jindřich Kudrna – Jana Vaňková: Dekorace k rakousko-prusko-italské válce v roce 1866
Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler: ... a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat ... Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866
Jaroslav Dvořák: Velké dny hradecké pevnosti za války 1866
Jiří Synek – Radek Balcárek: Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866
Naučné stezky: Po stopách bitvy u Tovačova 1866, Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku

Na stánku je dále možno zakoupit veškerou produkci, jejíž přehled je k dispozici na e-shopu https://www.1866.cz/obchod.

 

Záchrana hrobu malíře Ottenfelda pokračuje

Hrob slavného malíře zejména vojenských motivů a válečných scén Rudolfa Otto von Ottenfeld (1856–1913), jehož otec padl v bitvě u Hradce Králové, se nachází na pražských olšanských hřbitovech v havarijním stavu. Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z. s. chce vrátit místu posledního odpočinku této významné osobnosti důstojný vzhled.

První kroky v tomto směru podnikl již v roce 2021, kdy začal jednat se Správou pražských hřbitovů a na základě dohody s touto organizací členové Komitétu 1866 v rámci spolkové brigády odstranili letité nánosy hlíny z bezprostředního okolí pomníku, čímž zabránily jeho další degradaci vhlhkem. V letoším roce je v plánu vyjmutí náhrobku pomocí mechanizace, vybetonování nového základu, osazení náhrobku zpět a jeho finální restaurování. Celkem by měla tato oprava stát přibližně 30 000 Kč. Vzhledem k právní situaci kolem hrobového místa bude jediným investorem opravy Komitét 1866, jemuž se zatím podařilo na tento projekt získat necelých 4000 Kč.

Na opravu můžete přispět také Vy!

Zakupte si pohlednice (50 Kč) či grafické listy (100 Kč) s reprodukcemi slavných Ottenfeldových maleb. Tyto předměty bude možné zakoupit 2. července 2022 na Chlumu v rámci vzpomínkových akcí k 156. výročí bitvy u Hradce Králové, nebo také kdykoliv na e-shopu. Případně lze na opravu Ottenfeldova hrobu přispět libovolnou částkou na účet Komitétu 1866 175240807/0300 (VS: 18561913).

Ottenfeld leták 2022

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM