Praha

Předdušičkový čas využila Petra Grulichová k úpravě některých hrobů na Olšanských hřbitovech. Konkrétně šlo o hroby Viléma Dokoupila, Rudolfa Ottenfelda, setníka Ignáze Waagnera, majora Emanuela hr. Waldstein-Wartenberga, generála Jaroslava Červinky a setníka Steinského. Neočištěn a bez rozsvícené svíčky nezůstal ani hrob s ostatky vojáků z Invalidovny, který leží hned naproti Dokoupilova hrobu.

  

 

Druhé letošní číslo časopisu Bellum 1866

Před několika málo dny bylo vydáno druhé letošní čísloa časopisu Bellum 1866, který jako svůj spolkový časopis vydává Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Jako první ho obdrželi ti členové spolku, kteří se zúčastnili podzimní valné hromady, dalším členům bude distribuováno v průběhu dalších týdnů. Z obsahu, který si můžete prohlédnout také ZDE, lze zmítnit především články věnované konkrétním památkám na rok 1866 v Širokém Brodu na Jesenicku, v Nových Kocbeřích či v rakouském Walterskirchenu. Zaujme nepochybně také článek o votivním obrazu rakouského důstojníka Sauer-Csákyho, jemuž byla v letošním roce věnována pozornost hned několikát, přehledné vylíčení válečných událostí roku 1866 v Lomnici nad Popelkou či životopisná črta prvního jednatele královéhradeckého komitétu Antonína Tvrzského. Nové číslo časopisu Bellum 1866 lze rovněž zakoupit v našem E-SHOPU.

2021 2

 

Mikulov a Čejč 29. října 2021

V pátek 29. 10. 2021 J. Synek s rodinou vypleli pruský hřbitov u Mikulova (památky ev. č. 28–30, 54–56, 64, 67, 68, 71), očistili pomníky a ostříhali břečťan zasahující do dvou krajních křížů. Plocha hřbitova byla posekána a uklizena technickými službami Mikulov. Na zpáteční cestě byl očištěn náhrobek generálporučíka Clausewitze v Čejči (ev. č. 26)

  

 

Valná hromada Komitétu 1866 v Probluzi a odhalení opravených pomníků

V sobotu 23. 10. 2021 proběhla v hostinci v Probluzi již 47. valná hromada Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.Odpoledne se od 12.30 hod. konalo u kostela Všech Svatých v Probluzi slavnostní odhalení opraveného souboru osmi pomníků z války roku 1866 (památky ev. č. 47, 54–59 a 172) na hrobech pruských, rakouských a saských vojáků padlých v boji o tuto obec. Po krátkém úvodu moderátora J. Synka vystoupili s projevy místostarosta obce Dolní Přím Roman Fejfar a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý. Jako symbolické poděkování za podíl na financování oprav byl předán pamětní dekret obci Dolní Přím a Ministerstvu obrany ČR, z jehož dotace byla získána většina finančních prostředků, bude dekret předán v náhradním termínu. Následovalo položení kytice k opraveným památkám a poté je požehnal farář římskokatolické farnosti Nechanice Marián Benko a pronesl modlitbu za padlé vojáky. Slavnost byla zakončena čestnou salvou smíšené rakousko-saské jednotky (velel M. Klika).

Po poradě velitelů uniformovaných jednotek se v rámci Dušiček na královéhradeckém bojišti se část účastníků vydala k centrálnímu saskému pomníku v Dolním Přímu a pomníku saského korunního prince Alberta, kde byla vykonána krátká pieta. Někteří účastníci se pak ještě vydali k saskému hřbitovu na okraji Dolního Přímu, k památkám u sv. Aloise poblíž Horního Přímu a k hrobu saského nadporučíka Stieglitze u Probluze.

 

 

 

 

Les Holá

Dne 23.10. major Wolfgang Hess a nadporučík Alexander Noe od rakouského pěsiho pluku no.49 Hess položili věnec k pomníku svého pluku na hradeckym bojišti a dále zapálili svíčku u pomníku velitele pluku no 49 plukovníka von Binder v lese Holá.

  

 

Probluz

Dne 18.10. 2021 členové Komitétu 1866 M. Suchý a L. Petr dokončili závěrečné práce opravy písma na pomnících ev. č. 54, 56, 57, 58 a 172.

 

 

 

Přednášky Válka 1866 on-line stále k dispozici

S postupujícím podzimem a delšími večery rádi připomínáme, že přednáškový cyklus Válka 1866 on-line je stále kompletně dostupný na youtube-kanálu Komitétu 1866. Aktuálně mají všechny přednášky mírně přes 40 000 celkových shlédnutí, což lze jistě považovat za velký úspěch.

Válka 1866 on line

 

Očištění pomníků z roku 1866 na Ústředním hřbitově v Brně

V pondělí 18. 10. 2021 očistil J. Synek na Ústředním hřbitově v Brně od mechu, náletových dřevin a břečťanu pomníky věnovaný rakouským (ev. č. 19) a saským (ev. č. 20) vojákům zemřelým v roce 1866 a také pomník zřízený kadetní školou v Králově Poli (ev. č. 21). Poté vysekal z břečťanu a očistil všechny tři pruské pomníky (ev. č. 22–24) z roku 1866.

  

 

 

Nový průvodce po naučných stezkách na Tovačovsku a Přerovsku

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 vydal dalšího ze série průvodců po naučných stezkách na bojištích z prusko-rakouské války. Tentokrát se jedno o průvodce po po naučných stezkách "Po stopách bitvy u Tovačova 1866" a "Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku", které mapují bojové střetnutí u Tovačova z 15. července 1866 a další dílčí srážky, které se v tento den odehrály v okolí Přerova. Text je doplněn pestrými obrazovými přílohami - historickými vyobrazeními i aktuálními fotografiemi památek, které připomínají popisované válečné události. Jedná se o fakticky předposlední naučnou stekz vztahující se k válce roku 1866, která nemá svého průvodce.

Tento tištěný průvodce byl představen veřejnosti 2. října 2021 v rámci vzpomínkové akce vztahujícíc se ke 155. výročí bitvy u Tovačova. Tento slavnostní křest se odehrál přímo v areálu tovačovského zámku za přítomnosti četných hostů i členů vojenských historických jednotek.

Průvodce si je možné za cenu 50 Kč zakoupit na e-shopu Komitétu 1866.

tovačov pruvodce NS malý

 

Praha-Holešovice

Romantický hřbitůvek u sv. Klimenta v Praze Holešovicích bývá otevřený vždy první čtvrtek v měsíci. Této příležitosti využila 7. 10. Petra Grulichová, aby upravila hrob Václava Hory, myslivce od 18. praporu polních myslivců, který podlehl svému zranění 19. října 1866.

V tomtéž týdnu očistila i hrobku gen. Červenky na Olšanských hřbitovech.

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM