Brigáda v Cerekvici nad Bystřicí

V sobotu 15.8. za umorného vedra očistili Z. Pátek a P. Šolcová pomníky vojáků zemřelých na zranění z bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866 na hřbitově v Cerekvici nad Bystřicí. Zároveň byla upravena i hrobová místa před jednotlivými pomníky a výsadba na nich.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Cerekvice_nad_Bistrici/

 

Historické soustředění 1866/2020 na Prachově

Historické soustředění 16.8.2020

V neděli17.7.2020 začalo Historické soustředění 1866 pořádané Muzeem přírody Český ráj. Lektory tohoto soustředění byli členové Komitétu 1866 Mgr. Petr Lazurko a Zdeněk Studený.
Děti se seznámily s režimem soustředění, jeho pravidly a byla jim zapůjčena výstroj KVH Jičín.
Vybraly si čepice a zbrusu nové brotsaky a opasky, které byly zakoupeny díky dotaci Královéhradeckého kraje. Po večeři byla připravena prezentace o kadetní setnině, po které byly děti pro potřeby výcviku rozděleny do dvou čet, a byl zahájen výcvik nástupu čety a výcvik jednotlivce. Velitelem první čety se stal kadet IV. třídy Vojtěch Klapal a velitelem druhé čety kadet III. třídy Adam Lejček. Oba kadeti dostali úplně nové poddůstojnické šavle vz. 1862 (pořízené díky nadaci Kde domov můj) jako odznak své hodnosti.

Fotogalerie

Historické soustředění 17.8.2020

V pondělí začal den budíčkem a snídaní, potom děti šly stavět historický přístřešek. Po stavbě se  rozdělily do dvou čet. První četa se pod přístřeškem zabývala morseovkou, která bude potřeba pro plnění dalších úkolů. Zatím druhá četa cvičila s puškou a učila se pohyb ve formaci. Poté co se obě čety prostřídaly, byl přístřešek složen a děti se přesunuly na oběd.
Po obědě následovala cesta za hradišti v Prachovských skalách. Děti se učily zaměřovat podzemní objekty nebo v krajině hledat stopy osídlení našimi předky. Po návratu z výletu byla připravena večeře, pak bylo promítání o válce 1866. Po prezentaci si děti mohly vzít do ruky repliky zbraní používané v té době. Nebo si prohlédnout a potěžkat střely staré více než 150 let. Asi nejvíce zaujal rakouský granát pocházející z bitvy u Hradce Králové.

Fotogalerie

Historické soustředění 18.8.2020

V úterý jsme měli hodně deštivo, proto  dopoledne začalo ukázkami výzbroje a výstroje, se kterými se děti  naučily zacházet.. Novinkou bylo vydání nových zbraní, které byly v letošním roce pořízeny díky projektu Královéhradeckého kraje a nadačního fondu Tesco. Jednalo se o bajonety včetně řemení, aby šly bezpečně nosit na uniformě. Děti se dozvěděly jaká jsou pravidla bezpečnosti práce s těmito zbraněmi a že se z pouzdra smí vyndat pouze na rozkaz velitele. Vzhledem k tomu, že těchto bajonetů je celkem devět, velitelé čet si určí kadety, kteří se umí náležitě chovat a ovládají zbraň a pouze ti budou moci bajonet nosit. Děti si mohly vyzkoušet i práci s vybavením nosiče raněných, tesaře, bubeníka a dokonce i praporečníka.
Pokračoval také výcvik vedení čety.Děti se ustrojily do pláštěnek a na prázdném parkovišti byla připravena dráha, kterou  musely ve formaci prokličkovat. Navíc si všichni vyzkoušeli i běh ve formaci a bodákový útok.
Po obědě dorazila zakódovaná zpráva, kterou bylo nutné vyluštit. Obsahovala informace o postupu pruské armády a hlášení o Fořtu ze Střelče.
Poté následoval výlet za tajemnými rytinami ve skalách. Děti navštívily hlavu obra, nebo místo, kde byl podle pověstí zakopán poklad.
Na večer bylo připraveno povídání o druzích výcviku, děti se detailně seznámily s chováním rakouských jednotek v boji a to od malých jednotek až po velké celky. Po veřeři děti velmi potěšilo téma hudba a armáda, seznámily se s užitím různých hudebních nástrojů v průběhu dějin.

Fotogalerie

Historické soustředění 19.8.2020

Ve středu byla předána nová výstroj. Jednalo se o spinky chránící kalhoty a botu. Děti zároveň vyfasovaly další vybavení pořízené

díky nadaci Kde domov můj Jednalo se o 10 zbrusu nových polních plášťů vyrobených dle dobových předpisů. Děti se učily, jak se plášť nosit v poli, jak se nosil v zimě a jak plášť pomocí řemínku zabalit do bandalíru na slavnost.
Pak jsme na louce začali zkoušet, jak pracuje setnina, tedy jak se v poli chová několik čet najednou. Trénován byl i boj v otevřeném pořádku. Mimo jiné se stavěy z pušek pyramidy.
Odpoledne následoval výlet k válečným pomníkům v obci Jinolice.
Po návratu si mnozí chtěli znovu trénovat povely se zbraněmi. Vše však změnilo nalezení rozkazu, který bylo nutno vyluštit a splnit!
Byly v něm inst

rukce o vyhlášení poplachu a pochodu na Bradu. Děti si tedy vzaly kompletní výbavu a pod velením setníka od 14. praporu polních myslivců vyrazily na podvečerní pochod. Cestou provedly přepad Jeskyně loupežníků. Rumcajs čelící přesile se rozhodl kadetům vzdát.
Po obsazení vrchu Brada byla u kříže zapálena svíčka a bylo zde povídáni o Jičínské bitvě.
Po návratu však bylo zjištěno, že trén nedorazil a že je nutno postarat se o večeři. Obě čety vyfasovay svá ohniště, kde si připravily večeři, která všem velmi chutnala

Fotogalerie

Historické soustředění 20.8.2020

Ve čtvrtek dopoledne následovalo další společné cvičení. ,Odstraňovaly se nedostatky zjištěné na nočním pochodu zejména rozvinutí po četách a vytvoření kolony. Na nácviku byl přítomen i bubeníky IR 74, který učil zájemce, jak správně bubnovat. Všechny zaujal nácvik obrany proti jízdě, zejména stavba čtvercové obranné formace. Navíc se trénovala i stavba pyramid z pušek, mezi kterými byl zavěšen prapor. Dále probíhal nácvik, jak se provádí pietní akt u pomníku 1866.
Odpoledne se pak konal výlet na Přivýšinu.

Po večeři bylo připraveno povídání „Co a kde nosila rakouarmáda“ kde se děti seznámily s nejrůznějšími zajímavostmi, které armáda nosila na tažení.

Fotogalerie

Historické soustředění 21.8.2020

V pátek soustředění vrcholilo „Tažením 1866“. Ráno dorazilo pár stačečných vojáků od SVH Liberec v uniformách saských myslivců, jeden voják od 18. pěšího pluku z Hradce Králové, důstojník od rakouského 73. pěšího pluku a jeden Prus z 2. Magdenburského pluku č. 27. Společně jsme byli přepraveni autobusem do Újezdu pod Troskami, kde jsme navštívili Válečné muzeum a provedli drobný pietní akt u kžížku věnovanému dvěma vojákům 18. Pruského pěšího pluku, kteří zde podlehli zraněním utrženým v Prachovských skalách.
Poté nás autobus zavezl na Trosky, kde na jedné z věží zavlál prapor 74. pěšího pluku. Následoval pochod dlouhý 14 km na Prachov. Obce nám cestou povolily střelbu a tak část cesty probíhaly přepady. Všichni účastníci soustředění se snažili udržovat formace a pravidelně se střídali jako hlídka. Jednou byla proti jízdě (cyklistům) zformována kruhová obrana proti jezdectvu. Na polovičce cesty v obci Mladějov byla připravena občerstvovací stanice se zásobami jídla a pití.
Nutno říci, že navzdory velké vzdálenosti a velkému teplu všichni účastníci hrdinně pochodovali obtěžkáni veškerou výzbrojí a výstrojí. Za celou dobu pochodu nepadlo jediné slovo o únavě nebo o váze věcí, což zaslouží obdiv zejména u nejmladších účastníků pochodu. Starší členové kadetní setniny si a pochodu pochvalovali zbrusu nové polní pláště. Zejména se jim líbilo, že v nich není takové teplo, jako ve slavnostní uniformě. Kolem 18:00 za vítězného volání Hurá všichni dopochodovali do cíle.

Fotogalerie

Historické soustředění 22.8.2020

Poslední den soustředění v sobotu byl připraven uvolněnější program, hlavním úkolem bylo vše si sbalit a nic nezapomenout (což se ne každému podařilo). Dále se mladí účastníci učili, jak se starat o zbraně a jak se vlastně čistí puška nebo orel na čaku. Všechny zaujala i malá ukázka výroby munice. Po obědě si pak někteří přáli naposledy zabubnovat na buben. Děti čekala na závěr i prohlídka Muzea přírody Český ráj.

Fotogalerie

 

Severní Čechy - Bílá Hlína, Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Boseň a Mužský.

V sobotu 15. srpna 2020 byla na celé ploše bojiště u Mnichova Hradiště uskutečněna brigáda zaměřená na sekání trávy. Severočeský oddíl ve složení J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák se nejdříve společně zaměřili na rozsáhlejší plochu u pomníku ev. č. 32 nacházející se na bývalém hřbitově u kostela v Klášteře Hradiště nad Jizerou. Další lokalitou se stal směr na Jívinu, kde J. Náhlovský s D. Koralem zvelebili pomníky ev. č. 13 - 16 a zbývající brigádníci pomníky ev. č. 10 - 12. V okolí uvedené obce M. Janoušek, J. Třešňák a Š. Novák se zaměřili na pomníky ev. č. 6, 7, 9, 18 - 21, 26 a 27. Další brigádníci zde navštívili pomník ev. č. 17 a pomníky nacházející se v okolí Bílé Hlíny ev. č. 2, 3 - 5. U všech těchto pěti památek byl ještě obnoven nátěr křížů. U Mnichova Hradiště M. Janoušek, J. Třešňák a Š. Novák posekali trávu u pomníků ev. 43, 50 a 51. Druhá tříčlenná skupina stejnou činnost provedla u Bosně u pomníků ev. č. 44 a 46. Závěrečné pracovní nasazení J. Náhlovského, J. Třešňáka a Š. Nováka bylo u Mužského u pomníku ev. č. 52.
Ve středu 19. srpna P. Novák a M. Janoušek natřeli kříž posledně zmíněného pomníku. Následující práce v této části bojiště byly u pomníku ev. č. 48, 49 a 51 a spočívaly v úpravě okolí a rovněž v nátěru křížů. 
 
 

Brigáda Dlouhý Dvůr

V úterý 11. 8. uskutečnili B. Karešová a J. Vilím s mládeží dopolední brigádu na rozvoz zeminy kolem položených obrubníků u pomníků v Dlouhých Dvorech. Rozvezena byla čtvrtina z hromady hlíny podél tří stran souboru. Bude třeba v rozvozu pokračovat zejména na jižní a zadní straně, o čemž se ještě s dalšími členy domluvíme. Celá hromada se rozhodně kolem památek dá rozprostřít. Zároveň s námi pracovali kameníci na instalaci posledních dvou památek, čímž je soubor úplný. Zbývá jen osadit oplocení u pomníku npor. Salemfelse.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866_-_brigada_Dlouhy_Dvur/

 

 

Severní Čechy-Březina

V sobotu 1. srpna 2020 se součástí letní slavnosti obce Březina stala i společenská akce vztahující se k válce roku 1866. Nejdříve přítomní diváci byli v krátkosti seznámeni s historií tohoto válečného konfliktu ve spojitosti s Březinou. Následovalo představení účastníků v dobových uniformách. Návštěvníci měli možnost poznat z pruské strany podplukovníka 1. gardového pěšího pluku a poddůstojníka 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 s dodatkem, že právě tento pluk 28. června 1866 postupoval od blízkého Žďáru na Mužský a Boseň. Z rakouské strany se jednalo o příslušníky pěšího pluku č. 73, bubeníka pěšího pluku č. 74, příslušníka trénu a dělostřelce. U posledně jmenovaného bylo zdůrazněno, že takto ustrojení vojáci obsluhovali děla střílející od kopce Mužský na Prusy postupující od Svijan a Žďáru. Spojeneckou saskou stranu zastupovali vojáci 2. mysliveckého praporu. Mluvené slovo zakončila zmínka o pomníku ev. č. 55 vedle budovy obecního úřadu a o pomníku ev. č. 53 na hřbitově u kostela sv. Vavřince. Konečnou tečkou se stalo poděkování obci za přispění na opravu prvně uvedeného pomníku v roce 2018. Technický referent Komitétu 1866 pro oblast severních Čech J. Náhlovský předal starostce obce ing. Dagmaře Svobodové děkovný dekret, publikaci a pamětní stuhu ke 130. výročí našeho spolku s propagačními materiály. 

Následoval pietní akt u pomníku ev. č. 55 připomínajícího 3 rakouské vojáky a po dalším přesunu také pieta u pomníku ev. č. 53 postaveného na památku 6 vojáků pruského 1. durynského pěšího pluku č. 31 s upozorněním, že jejich jména jsou uvedena na naučném panelu, který se nachází před vstupem na hřbitov. U obou pomníků starostka D. Svobodová položila kytici za obec a stejně tak provedl i Komitét 1866. 

Členové Spolku vojenské historie Liberec v uniformách saských myslivců provedli před kulturním programem v Březině pietní akt u pomníku ev. č. 35 u Sychrova, který byl postaven na památku jezdce Hofmanna ze saského 1. jezdeckého pluku.

Za Komitét 1866 se březinské akce zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, M. Macek, P. Daníček, M. Malach, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-AKCE_BREZINA_-2020/

  

 

Severní Čechy - Kunratice, pomník 1813 - Tongrund a pomníky 1866.

V sobotu 25. července 2020 proběhl v obci Kunratice u Frýdlantu v Čechách pietní akt u dochované části pomníku připomínající zemřelé občany obce v 1. světové válce. Po přejezdu k pomníku vztahující se na válečné události v roce 1813 v lokalitě Tongrund byl i zde proveden pietní akt. Za Komitét 1866 se akce zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, D. Koral, J. Třešňák a Š. Novák. Na zpáteční cestě J. Náhlovský s P. Novákem navštívili několik pomníků z války roku 1866 na Liberecku. Posekali trávu u pomníku ev. č. 1 u Dolního Vítkova a vytrhali plevel u pomníků ev. č. 6 ve Stráži nad Nisou, ev. č. 13 v Liberci-Vesci, ev. č. 14 v Dlouhém Mostě a ev. č. 17 - 19 v Hodkovicích nad Mohelkou.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-akce_Kunratice_2020/

  

 

Staronová publikace v e-shopu

Komitétu 1866 se podařilo získat ještě několik zbylých výtisků průvodce po naučné stezce "Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště". Tuto publikaci vydal Komitét 1866 již před deseti lety společně s obcemi, na nichž se uvedená vojenská střetnutí odehrála, přičemž jeho vlastní zásoby byly během několika mála let vyprodány.

Publikaci je možné zakoupit v našem e-shopu, případně i na vybraných akcích v našem spolkovém stánku.

NS MH

 

Vzpomínka na dva olomoucké admirály

Dne 25. července 2020 byl v komorním duchu připomenut v Olomouci rok 1866 a námořní bitva u ostrova Vis (Lissa), která se odehrála dne 20. července 1866. Při této příležitosti se konala vzpomínková akce u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta, který se přímo této bitvy zúčastnil a je zde v Olomouci pochován se svou ženou Fanny von Lehnert. Vzpomínka byla věnována i druhému olomouckému rodáku viceadmirálu Franzi Löflerovi, který má rovněž náhrobek v Olomouci. Akci zorganizovali Jan Juna, Zdena Junová a Jan Březina od 27. praporu polních myslivců. Přítomni byli rovněž Ondřej Král (6. prapor polních myslivců) s manželkou, za Komitét 1866 Jiří Jemelka a Václav Hradil. V průběhu vzpomínky se přidali i náhodní diváci z řad veřejnosti.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Olomouc_2020

 

 

 

Brigáda na Olšanských hřbitovech

Petr Megela-

 Ve dnech 15. a 17. července 2020 jsem realizoval údržbu hrobů na Olšanských hřbitovech v Praze. Ve středu 15. července jsem očistil a umyl hrob Jana Nepomuka Steinského. Hrob je celkově v pořádku, nicméně zlacení nápisu na náhrobním kameni je již dosti omšelé a je načase plánovat jeho obnovu. Dále jsem pokračoval obhlídkou hrobů pro plánování údržby. Navštívil jsem hroby Emanuela Salomona Friedberga - Mírohorského, Ignáce Wagnera, Rudolfa Ottenfelda, Viléma Dokoupila a památník evangelických vojáků ze zrušených pražských hřbitovů. Cílem obhlídky bylo zjištění aktuálního stavu hrobů, tvorba plánu prací a seznamu nástrojů potřebných pro realizaci prací.

V pátek 17. července jsem realizoval údržbu následujícími zásahy:

1.       Friedberg - Mírohorský: hrob a pomník byly zcela zarostlé bujným porostem břečťanu a kapradí. Z okolních neudržovaných hrobů zasahovaly k místu další porosty břečťanu a náletové dřeviny. Proto bylo nutno částečně upravit i vedlejší hrobová místa, kde jsem vysekal část náletových dřevin a odstranil rozrostlé popínavé rostliny. Na Mírohorského hrobě jsem radikálně zredukoval břečťanový porost i kapradí tak, aby byly všechny nápisy na skromném pomníku viditelné a identifikace hrobu snadná. Stélu pomníku jsem očistil nasucho. Rovněž na tomto pomníku se ztrácí zlacení nápisu.

2.       Ignaz Wagner: hrob zanesen spadem listí a odkvetlých květů z blízké lípy a dalších stromů. Spodní část pomníku a kamenného ohrazení hrobového místa obrostlé mechem. V pravé části rostoucí náletové dřeviny. Proběhlo odstranění spadaného listí, květů a dalšího tlejícího materiálu, odstranil jsem také mech a vyčistil spáry mezi náhrobní deskou a ohrazením hrobu. Náletové dřeviny jsem vystříhal a celý hrob nasucho očistil.

3.       Rudolf Ottenfeld (v neděli 26. července připomeneme 107 let úmrtí R.O.): hrob se nachází ve velmi poničené části hřbitova. Velká část okolních hrobů je zvandalizována (včetně sousedního pravého hrobu, jehož povalený náhrobek zasahuje k Ottenfeldovu hrobu). Hrob je stále v nálezovém stavu (po odkrytí zeminy před několika lety). Jeho aktuální stav je kritický (hrob částečně propadlý). Pískovcová náhrobní deska byla silně pokryta mechem a špínou. Vsazená pamětní deska z mramoru je rozbitá, nápisy prakticky nečitelné. Malý fragment středové části pamětní desky chybí (jinak je pamětní deska kompletní). Plastika rodového znaku na náhrobní desce poškozená. Proběhlo vyčištění hrobového místa od plevelu a trávy, šetrně jsem odstranil mechový porost a další nečistoty z hrobu. Dále jsem pokračoval pečlivým očištěním reliéfů náhrobní desky. Z aktuálního stavu je zřejmé, že hrob Rudolfa Ottenfelda vyžaduje rychlý stabilizační zásah, jinak mu hrozí nenávratné poškození či zánik. Bude nutno upravit bezprostřední okolí hrobu, opravit usazení náhrobní desky, ošetřit ji proti mechu a erozním vlivům. Vzhledem k destrukci pamětní desky bude vhodné vytvořit její repliku (dokud ještě existuje originál v téměř kompletním stavu). Stabilizační zásah je nutno projednat co nejdříve.

4.       Vilém Dokoupil: hrob mírně zaplevelený, pomník v solidním stavu, litinový plůtek kolem hrobového místa chátrá. Plevel a popínavé rostliny, zasahující z vedlejšího hrobu, jsem odstranil, bezový výhon mezi hroby jsem vystříhal. S jistou námahou se mi podařilo rozštípat a vykopat pařez v horním rohu hrobu vpravo od pomníku. Vyhrabal jsem z hrobového místa zbytky větví, kameny, střepy a další nečistoty. Pomník jsem nasucho očistil.

5.       Památník evangelických vojáků ze zrušených hřbitovů v Praze (naproti hrobu Viléma Dokoupila):  Jde o nedávno zřízený objekt ve velmi dobrém stavu, proto jsem jej pouze nasucho očistil od pavučin, prachu a spadu listí. Prostranství před památníkem jsem zametl. Další údržba nebyla třeba.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Olsany_2020

  

 

Pieta v Dubu nad Moravou a vycházka po bojišti u Tovačova 18. července 2020

Tradiční vycházka po tovačovském bojišti se konala v sobotu 18. července 2020 za značně deštivého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této akce. Vycházce předcházela stejně jako v minulých letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské války roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta městyse Ivo Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, který zastupoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlížejících s návštěvou císaře Františka Josefa I. v Dubu v říjnu 1866. Císař tehdy vykonal inspekční jízdu po Čechách a Moravě, aby na vlastní oči spatřil, jaké škody jeho lidu válka přinesla, a pokusil se alespoň symbolicky těžce zkoušeným obyvatelům pomoci. Poté místostarosta Lubomír Vaňák a Pavel Andrš (zástupce Koruny české) za asistence člena rady městyse Pavla Piňose položili věnec ke kříži na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Pietní vzpomínku ukončila česká státní a také rakouská císařská hymna. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem představitelům městyse velké poděkování za obnovení tradice pietních setkání v Dubu, za péči o památky z prusko-rakouské války a také za velmi přátelskou atmosféru, která při pietních setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného rakouskému podporučíku Robertu Abelemu u starého tovačovského mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka Svobody zahájena již 24. vycházka po místním bojišti, které se zúčastnilo 20 zájemců o vojenskou historii, a kterou svým výkladem doprovázeli J. Synek a J. Jemelka. Vzhledem k nepříznivému počasí byl program vycházky zkrácen a po úvodním výkladu se všichni přesunuli ke kříži na Olomoucké ulici a odtud k ústřednímu pomníku bojiště. Návštěvníci byli podrobně seznámeni s průběhem tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními památkami, které se k této historické události vztahují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u rakouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka vojáků padlých na okolních polích a položena kytice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit velký dík zástupcům města Tovačova za příkladnou péči o památky z války roku 1866 a také za všestrannou podporu vycházek po bojišti, které jsou již mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře města. Doprovod návštěvníků tvořili příslušníci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan Březina v dobových uniformách. Za Komitét 1866 se akce zúčastnili Jiří Hanuš, Václav Hradil (s vnukem Jiřím Vančíkem), Jiří Jemelka a Jiří Synek a dále příznivci našeho spolku Ladislav Novák a Petr Indrák. Fotodokumentaci akce již tradičně zajišťovali Zdena Junová a Karel Novotný. Vycházka byla zakončena přátelským posezením v restauraci U Tří králů v Tovačově.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Tovacov_2020

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM