Brigáda na bojišti u Hradce Králové.

Dne 20.9. 2021 proběhla další z plánovaných brigád na hřbitově v Probluzi. Pánové M. Suchý a L. Petr obnovili písmo na památkách ev. č. 46,48,49 a 50.

 

 

155. výročí bitvy u Jičína

V sobotu 18.září 2021 vyvrcholily vzpomínkové akce ke 155. výročí prusko-rakouské války z r. 1866 na Jičínsku.
Pořadateli akcí bylo Město Jičín, Muzeum přírody Český ráj z. s. a Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s.. Projekt „Živá historie na Jičínsku“ podaný Muzeem přírody Český ráj, jehož byla tato akce součástí, byl podpořen Královéhradeckým krajem.
Všude, kde se vzpomínkové akce odehrávaly, členové Komitétu 1866 a KVH Jičín uklidili prostranství v okolí památek, vysekali trávu a očistili pomníky.

Celého programu vzpomínkových akcí se účastnilo 96 vojáků v historických uniformách 14členná vojenská hudba. Na Jičínsku bylo možné poprvé po 155 letech spatřit uniformu saského korunního prince, který byl vrchním velitelem rakouské a saské armády na Jičínsku. Korunní princ přejížděl celým bojištěm a velel přesouvajícím se vojskům.
Rovněž znovu po 155 letech se na Jičínsko dostalo i saské dělostřelectvo, které stejně jako v roce 1866 operovalo nad obcí Dílce. 
Z dalších uniforem, ve kterých skutečně v roce 1866 na Jičínsku vojáci bojovali, to byly uniformy 18. pěšího pluku z Hradce Králové, 2. saského mysliveckého praporu a Sanitní jednotky Saského armádního sboru.
Zajímavostí bezpochyby byla také uniforma rakouského generála jízdy.

Vojenské jednotky se ráno shromažďovaly u Muzea přírody Český ráj, kde byla instalována výstava fotografií ze vzpomínkových akcí k roku 1866. Program pro veřejnost zde byl zahájen pietním aktem u pomníků v Prachovském sedle. Prachovské sedlo tvořilo střed rakouské obranné linie. Tuto oblast střežila Abelova brigáda. Přímo obrana tohoto prostoru byla svěřena 35. pěšímu pluku z Plzně, kterému jsou v okolí věnovány 4 pomníky. Proti nim zaútočil 18. pruský pěší pluk z polské Poznaně. Muzeum přírody Český ráj zde každoročně pořádá pietní akty od roku 2006.  Konají se zde i bitevní ukázky.  Historické jednotky zde provedly pietní akt. U pomníků byli vypáleny čestné salvy a k pomníkům byly položeny svíčky a kytice. Kytici zde pokládal i zástupce Armády České republiky.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Prachov/

Poté se vojáci přesouvali v bitevním pořádku po modré turistické značce směr Brada. Cestou zde probíhaly bitevní střety, kdy rakouské jednotky ustupovaly na vrchol Bradu. Veřejnosti jsme tak mohli přiblížit, jak asi vypadaly boje v zalesněné části Prachovských skal.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Bitevni_ukazka_Prachov_-_Brada/

Po ukončení střelby se historické jednotky přesunuly lesní cestou k nově zrekonstruovaným pomníkům u obce Brada-Rybníček. Pomníky zde byly rekonstruovány panem Jiřím Soukupem díky dotaci poskytnuté Komitétu 1866 Královéhradeckým krajem. Po odhalení zrekonstruovaných památek a pietním aktu se vojáci pochodem přemístili do obce Kbelnice.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_zrekonstruovane_pamatky_Rybnicek

Z Kbelnice se vojsko vydalo polní cestou na Dílce, aby připomnělo slavný saský útok na Dílce. Saské jednotky podporované rakouskou pěchotou postupovaly na Dílce, které chtěly vyrvat z rukou nepřítele. Nad obcí však byla umístěna děla, která pálila po přicházející armádě. Proti těmto dělům se rozvinula rakouská pěchota, zaútočila na ně bodákovým útokem.
Oblast Dílců byla v roce 1866 velice významná. Sasové obec za těžkých bojů obsadili a snažili se postupovat dále na Zámezí. Avšak jejich postup byl zastaven, když na bojiště dorazil rozkaz k ústupu celé armády. Aby se na saské vojáky nezapomnělo, postavil nad obcí saský stát památník, u kterého proběhl nynější pietní akt.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Velky_sasky_protiutok_na_Dilce/

Pak se vojska přesunula do Jičína, kde se občerstvila a doplnila síly. Na bojiště zároveň dorazily posily. V Jičíně bylo dokonce možné zahlédnout císaře Františka Josefa I. i s doprovodem.  Jičíňáci sledovali na Valdštejnově náměstí ukázky výcviku jednotlivých armád.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Jicin/

V podvečer pak na Letné proběhl pietní akt. Místo, kde pomník stojí, je zvoleno velice symbolicky.  Právě zde se rozhodl saský korunní princ, že bude město bránit a tím získá čas pro ustupující rakouské jednotky. Jeho vojáci obsadili blízkou hráz a otevřeli stavidla. Tři čtvrtiny cest z bojiště vedly přes tuto úzkou hráz. Proto byl o ni v noci veden velmi tvrdý boj.  U pomníku při pietním aktu promluvil jičínský starosta Jan Malý a za Komitét 1866 Petr Lazurko, technický referent místního bojiště.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Jicin_Letna

Následně se vojsko přesunulo na Valdštejnovo náměstí, kde byla připravena bitevní ukázka. Protože v Jičíně se historicky bojovalo v nočních hodinách, proto i ukázka probíhala po 20. hodině. Veřejnost zde mohla sledovat útok Prusů z nynější Palackého ulice, kterou Prusové útočili v roce 1866. Na náměstí bylo přítomno i dělostřelectvo, saští myslivci a velký oddíl rakouské pěchoty. Diváci si zde mohli užít jedinečnou atmosféru noční bitevní ukázky a sledovat rozdílnou taktiku jednotlivých armád.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Nocni_bitevni_ukazka/

Po bitevní ukázce se shromáždily všechny historické jednotky k závěrečnému představení.
Jako první byla představena domácí jednotka 74. pěší pluk z Jičína se svou kadetní setninou (KVH Jičín), Akce se dále za rakouskou armádu zúčastnily: 4. pěší pluk - Deutschmeister Infanterie z. s., 8. pěší pluk Brno, 13. hraničářský pěší pluk, 18. pěší pluk z Hradce Králové, 20. pěší pluk, 49. pěší pluk z Rakouska, 73. pěší pluk z Železnice, Hudba 6. praporu polních myslivců – Náchod, Rakouská dělostřelecká baterie Vimus a Kavalerie Náchod v uniformách rakouského generálního štábu.
Saskou armádu reprezentovaly:  2. saský myslivecký prapor (SVH Liberec), 12. Sachse arttilery Mies a Sanitní jednotka Saského armádního sboru
Pruská armádu zastoupovaly: 7. Kompanie 1.Garde Regiment zu Fuss (Garda města Hradec Králové), Gardový granátnický pluk č. 2 císaře Františka (Českomoravský KVH Předměřice nad Labem) , Gardový fyzilírský pluk Brno, 2. magdeburský pěší pluk č. 27 a 6. východopruský pěší pluk č. 43.

Organizátoři akce děkují všem těmto zúčastněným historickým jednotkám, s jejichž pomocí bylo možné uskutečnit důstojné připomenutí událostí války roku 1866 na Jičínsku.

Program pokračoval následující den vzpomínkovým programem při odhalení saského pomníku pod Zebínem (u Jezdeckého centra Jičín). O obnovení památky se zasloužil David Kotlář. Proběhl zde pietní akt a seznámení  veřejnosti s osudy pomníku a s příběhem pátrání po jménu vojáka.
https://mpcr.rajce.idnes.cz/155._vyroci_bitvy_u_Jicina_-_Odhaleni_saskeho_pomniku_pod_Zebinem/

Do konce tohoto roku na Jičínsku proběhne ještě několik přednášek, které mohou zájemce seznámit s dalšími aspekty války roku 1866.

 

Údržba pomníku v Lučanech nad Nisou

Dne 12.9.2021 využil D.Koral toho, že technické služby města Lučany n.N. posekaly travnatý prostor kolem pomníku e.č.42 u kostela Navštívení Panny Marie a provedl úržbu teto památky.Byl odstraněn lišejník a mech ze žulových částí a další nečistoty ze soklů,na závěr bylo ještě uhrabáno okolí pomníku.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-pomnik_Lucany_nad_Nisou/

 

 

Brigáda na bojišti u Náchoda

 P.Tylš a P.Havránek uskutečnili drobnou brigádu na náchodském bojišti , posekali  trávu u pomníku a křížů číslo 34 až 40 dále 43 68 69 72 76 a 79 až 82

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-bojiste_u_Nachoda_2021/

  

 

 

 

Brigáda na bojišti u HK

V neděli 5.9.2021 se uskutečnila při příležitosti sobotní akce „Rozsvícený Svíb“ brigáda v Probluzi na hřbitově, které se zúčastnili: Š. Demlová, B. Karešová, M. Deml, P. Mrkvička, J. Musílek, M. Musílek, M. Suchý a J. Vilím. Z hrobu ev.č. 172 pruského vojína Greefa byla odstraněna přebytečná zemina, plocha pokryta černou fólií a navezen kačírek, který nám obstaral a dovezl do Máslojed P. Sailer. Zemina byla, po dohodě se starostou Dolního Přímu rozprostřena do prohlubní na ploše hřbitova a oseta travním semenem. Zde byla předsedou zjištěna překvapivá skutečnost, že plochá nezdobená deska před nápisní deskou ev.č. 122 sas. mjr. Hamanna nese také ve spodním rohu toto číslo, takže je součástí pomníku spolu s deskou na kostelní zdi. B. Karešová bude jednat s kameníkem panem Soukupem o opravě této desky. Na dnešním předání díla bylo dohodnuto, že opravu desky v ceně cca. 10 000 Kč. uhradí obec Dolní Přím. Na hřbitově byli také přítomni dva členové Gardy Vladimír Švec a Jaroslav Kosař kteří průběžně opravují po dohodě s předsedou Komitétu písmo na pomnících. Tito dva muži, dokonce spali ve stanu přímo na hřbitově. Zbytek kačírku jsme odvezli k opraveným pomníkům u Dlouhých Dvorů, kde byla také posekána a uklizena tráva kolem souboru. Předseda poté zůstal na hřbitově, kde s rodinou a R. Balcárkem očistili poslední z neupravených pomníků ev.č. 45 obelisk rakouského 8. kyrysnického pluku a poté nás následovali do Svíbu, kde byly upraveny pomníky a posekáno a uklizeno jejich okolí při hřebenové cestě ev.č. 223, 272, 145, 149, 408, 152, 153, 146, 147, 383, pomníky na křižovatce ev.č. 148, 155, 157, 433 a při cestě k „Myslivcovi“ ještě ev.č. 7 a 269.

Šárce Demlové a Blance Karešové děkujeme za poskytnuté občerstvení. A všem přítomným za účast.

1866-brigáda u H.K. 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

 

Beseda v Jičíně

V pátek 27. srpna 2021 v 18 hodin v Porotním sále jičínského zámku pořádala Jičínská beseda přednášku nazvanou „Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce a bitvě u Jičína r. 1866“. Přednášejícími byli archeoložka, překladatelka z lužické srbštiny a odborná pracovnice Univerzity Karlovy PhDr. Zuzana Bláhova-Sklenářova, Ph.D. a historik a odborný pracovník Historického ústavu AV ČR, člen Komitétu 1866 Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. Lužickosrbští vojáci bojovali v roce 1866 jak v pruské armádě, tak i v saském armádním sboru. Ten se vyznamenal v bojích u Dílců a ve večerních hodinách přímo ve městě Jičíně. Prostřednictvím devíti svědectví prostých vojáků z obou válčících stran a jedné reportáže, se posluchači seznámili mimo jiné i s dosud neznámými pohledy na bitvu u Jičína dne 29. 6. 1866, jakož i lidskými osudy zúčastněných vojáků. Účastníci přednášky měli možnost zakoupit si i knihu obou přednášejících s názvem: „… a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat… Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866“

 

 

 

Brigáda Probluz

Dne 21., 22. a 25.8. proběhly brigády na hřbitově v Probluzi. Jednalo se o očištění pomníků ev. č. 52, 122, 46 a pomník faráře Františka Nováka. Pánové M. Suchý, J. Vorel, R. Balcárek a Martin Suchý se věnovali očištění a omytí památek a prořez křovin a stromů, které památky ohrožovaly.
  
 
 
 
 
 
 

Brigáda na bojišti u Hradce Králové 21.8.2021.

V sobotu 21.8.2021 se uskutečnila neplánovaná narychlo svolaná brigáda zaměřená na instalaci (po dohodě s majitelem pozemku) 4 ks. patníků k pomníku č. 138 pruského por. Barbenese v poli u Svíbu. Dopravu patníků zajistil P. Sailer svým vozidlem. Druhou akcí bylo odstranění břečťanu z pomníku a zdi na hřbitově v Choustníkově Hradišti o čemž jsme již delší dobu na předsednictvech jednali, kde jsme si náležitě užili vedra. Tímto bych chtěl požádat Matouše (pokud se již vrátil z Ameriky nebo někoho z bližšího okolí) o postřik zdi z obou stran a okolí pomníků v obrubníku koncentrovanějším Roundupem. Postřik by chtělo realizovat cca. za 14 dní, na podzim až břečťan obrazí a ještě alespoň jednou na jaře. Třetí akcí bylo provizorní ošetření pyramidy č. 126 u Šrámova kříže podle rady kameníka pana Soukupa jím dodaným přípravkem na zpevnění kamene. Brigády se zúčastnili: B. Karešová, J. Kozák, J. a M. Musílkové, I. Stolín a J. Vilím.

1866-brigáda bojiště u Hradce Králové 2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Kunratice

V sobotu 31.7.2021 proběhla v obci Kunratice u Frýdlantu již tradiční vojensko historická akce Tongrund 1813, organizovaná místní samosprávou a SVH Liberec. Akce se skládala z dvojice pietních aktů. První proběhl v centru obce u torza pomníku padlých ve Velké válce 1914-1918. Druhý u obnoveného památníku tongrundské šarvátky z roku 1813. Za Komitét 1866 se akce v historických uniformách zúčastnili - Jiří Třešňák (rakouský sapér 1813), Štěpán Novák (saský myslivec 1866) a David Koral (rakouský trén 1866). Posledně jmenovaný položil u tongrundského pomníku kytici za Komitét 1866.

1866-akce Kunratice 1813-2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM