Račice a Benátky-17.8.2019

V sobotu 17. srpna se na královéhradeckém bojišti uskutečnilo odhalení několika pomníků. V 10 hod. dopoledne to byl pomník ev. č. 2 na úpatí vrchu Horka nad Račicemi, kterého se zúčastnilo několik zástupců Komitétu, paní Berdychová z Krajského úřadu, místostarosta Račic nad Trotinou a asi 25 diváků. Opravu pomníku provedl kameník Jiří Soukup a hrazena byla z dotace Krajského úřadu, za přispění obce a Komitétu.
Druhou akcí bylo odhalení čtyřech pomníků na návsi v Benátkách ve 14 hodin, kterého se zúčastnili opět zástupci Komitétu, z obce pouze pan starosta a místostarosta Máslojed pan Sailer s rodinou. Opravu provedl také kameník Jiří Soukup a celou ji uhradil OÚ v Benátkách.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Racice-Benatky-17.8.2019/

 

   

 

 

Pruslý pomník -Lípa

Dne 14.8.provedl pan M.Suchý s Š.Demlovou drobnou brigádu u pruského pomníku e.č.193 v obci Lípa.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-PRUSKY_POMNIK-LIPA_15.8.2019/

 

 

 

 

Návarov-10.8.2019

Poutníku, zastav se a osvěž své tělo i duši z požehnaného pramene blahoslaveného Karla I. Tak tato slova si mohli přečíst účastníci přítomní osazení informační tabule k nedalekému prameni v sobotu 10. srpna 2019 v Návarově, naproti penzionu Rusalka. Akce pořádaná Svazem c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české a Korunou Českou, byla pokračováním svěcení pramene císaře Karla, které se konalo 11. srpna loňského roku.

Za Komitét 1866 se této zdařilé akce zúčastnili Petr Enc, Jiří Hanuš, Josef Kůrka,Zdenek Studený,Miloš Macek  a Miroslav Malach.

n1   

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Navarov_10.8.2019/

 

 

 

Nová doplňková expozice v prosenickém muzeu.

Dne 4. srpna 2019 ve 14 hod. byla vernisáží zahájena nová doplňková výstava obsahující tři témata, která rozšíří zdejší stálou expozici představující místní zemědělské hospodaření, řemesla a spolky. Výstava je dostupná každou neděli odpoledne až do 3. listopadu 2019.  

Kurátor výstavy pan Milan Pospíšilík, jinak častý účastník akcí 1866 u Tovačova, využil dlouhodobé známosti s vystavovateli a při společném setkání se s nimi dohodl, že mohou v prosenickém muzeu představit veřejnosti svou práci a své sbírky.  

Umělečtí kováři Jiří Jurda st. a ml. z Přerova Kozlovic tak zde v dosud nejucelenější míře ukazují své drobnější kovářské práce, umělecké skulptury i různorodé praktické užitné předměty. Jejich větší autorská díla jsou pak k vidění alespoň na nákresech, ve fotografii i na videu. Na vystavených exponátech je vidět jejich mistrná zručnost, fantazie, dovednost a zaujetí pro kovářské řemeslo. Pro názornost je jejich expozice doplněna faktickou kovadlinou se zápustkami, kladivy a kleštěmi, se kterými mohou předvést na kusu olova svou nápaditost zejména děti. Je třeba poznamenat, že oba pánové se podíleli i při obnově památek 1866 u Tovačova.

Další část výstavy tvoří převáženě vojenské a policejní uniformy s rozličným hodnostním označením užívané v různých obdobích našeho státu. Dávají vzpomenout nejen těm, kteří prošli vojenskou službou, ale je dána příležitost i ostatním prohlédnout si nejen onu „módu“, ale také ruční zbraně, vyznamenání, propustkové knížky i sbírku dřívější vojenské a policejní spojovací techniky. Ze své bohaté kolekce vybranou reprezentační část se svými přáteli představuje pan František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, jenž mj. ve svém městě vede muzeum napoleonské tematiky a účastnil se i několika vycházek po bojišti 1866 u Tovačova v historické uniformě vojáka. 

Ve vstupní části muzea jsou dva panely s fotografiemi ze vzpomínkových akcí na bitvu z prusko-rakouské války 1866 u Tovačova a z vlastivědných vycházek po zdejším bojišti. Jde o výřez dokumentační výstavy instalované kolektivem tří iniciátorů v tovačovském zámku, jež proběhla od 16. července 2016 do listopadu 2017. V Prosenicích se představuje 20 autorů a jejich 61 fotografií zahrnuje období od roku 1993 do roku 2016. Na požadavek organizátorů byly fotografie dosti podrobně popsány a doplněny samostatnými texty popisujícími průběh války v roce 1866 i tehdejší událost u Tovačova. Nechybí ani představení Komitétu 1866, pod jehož hlavičkou Jiří Jemelka z Přerova Kozlovic fotografie vystavil. Ukázány jsou i dvě fotoreprodukce známých obrazů Václava Sochora a kopie obrazu bitvy u Tovačova a Dluhonic od A. Felgnera.

p1

 

Muži z aleje mrtvých-den č.3 (31.7.2019)

Dnes jsme (Adam Balcárek) s Michalem Barešem došli konečně do středu středního pásma lesa Svíb, ve kterém je největší koncentrace hrobů z celého bojiště. Strmý svah, který některé jednotky musely v rámci útoků a ústupů překonat i několikrát během pár hodin působí naprosto strašlivě. V jedné knize se píše: "Představte si, že jste jedním z těch, kteří ten kopec museli zdolat několikrát. Už po druhé se člověku chce umřít dobrovolně..." Trochu jsme opravili a očistili pomník č.153 šesti padlých pruských vojáků, který byl zapadaný ořezaný dřívím. Když jsme měli skoro hotovo, viděli jsme, že ze severního směru, ze kterého útočili do kopce Prusové jsou dva šachetní kříže č. 371 a 374, které jsou tak zarostlé, že skoro nejsou vidět a písmo je již bez barvy. Tak jsme je vysekali, očistili a písmo obnovili barvou.

   

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Svib-31.7.2019

 

 

 

Severní Čechy - Kunratice, pomník 1813 - Tongrund.

V sobotu 27. července 2019 se uskutečnil v obci Kunratice u Frýdlantu v Čechách pietní akt u dochovaného zbytku pomníku připomínající zemřelé občany ve válečných letech 1914 - 1918. Další bod programu následoval u pomníku v lokalitě Tongrund připomínající oběti z roku 1813. U obou památek pronesl projev starosta obce Kunratice p. Milan Götz. Za Komitét 1866 se důstojné akce zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral a J. Třešňák.

  

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/AKCE_KUNRATICE_U_FRYDLANTU_27.7.2019

 

Vzpomínková slavnost u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta v Olomouci

V sobotu 27. července 2019 se od 14 hodin konala na městském hřbitově v Olomouci-Neředíně vzpomínková slavnost u hrobu rakouského kontradmirála Josefa von Lehnerta, kterou pořádal historický 27. prapor polních myslivců. Jeho velitel Jan Juna všechny přítomné srdečně přivítal a na úvod je seznámil s loňskou opravou náhrobku, který byl původně zcela pohlcen břečťanem a byl odstraněn ve spolupráci s členy Komitétu 1866. V letošním roce J. Juna ještě zajistil opravu původní hrobové svítilny ve spolupráci s MUDr. Pavlem Andršem a provedl obnovu nápisu na náhrobku. Po něm si vzal slovo historik Jiří Ošanec, který v roce 2017 na Lehnertův hrob upozornil prostřednictvím svého odborného článku. V krátkosti přiblížil život a kariéru kontradmirála a pohovořil o dalších c. k. námořních důstojnících, kteří měli vazbu na Olomouc. Místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek pak stručně seznámil s událostmi války roku 1866 v Itálii a zejména s námořní bitvou u ostrova Vis z 20. července 1866, které se Josef von Lehnert účastnil jako řadolodní praporčík na palubě dělového člunu Reka. Poté byly k náhrobku položeny věnce od 27. praporu polních myslivců, Komitétu 1866 a také od Tradičního c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8. Následovala čestná salva vystřelená jednotkou Sboru uniformovaných ostrostřelců z Kroměříže a námořní sekcí Tradičního c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 z Prahy. Slavnostní chvíle ukončila rakouská císařská hymna, kterou zahráli dva pozounisté Moravské filharmonie Olomouc. Poté se všichni přesunuli k nedalekému hrobu viceadmirála Franze Löflera, kde po krátké přednášce J. Juny a J. Ošance byla položena kytice. Velmi dobře organizovanou akci, jíž se zúčastnilo přibližně 50 lidí, a kterou nedokázalo narušit ani deštivé počasí, pak zakončilo přátelské posezení v nedaleké restauraci Avion.

Kromě již zmíněné námořní sekce Tradičního c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 z Prahy a Sboru uniformovaných ostrostřelců z Kroměříže se slavnosti zúčastnili také zástupci Brněnského městského střeleckého sboru (František Kopecký, Božej Urbanský, Vilém Walter). Z Rakouska se dostavili zástupci těchto organizací: Marinekameradschaft Kaiserin Elisabeth z Vídně (prezident Ludwig Brunner), Österreichischer Kameradschaftsbund Stadtverband Hollabrunn (předseda Alfred Deimbacher) a historická jednotka Kaiser Franz Josef Museum z Wieningsu (předseda Friedrich Jares). Komitét 1866 reprezentovali dále Václav Hradil, Jiří Jemelka a Zdeněk Otruba. Dále se zúčastnili např. zástupce Koruny České Pavel Andrš, místopředseda SPVH-6. praporu polních myslivců Ondřej Král a v c. k. námořnických uniformách Ladislav Skipala a Pavel Strejček.

Za krásnou vzpomínkovou akci je třeba poděkovat jejím organizátorům z řad 27. praporu polních myslivců a to jmenovitě Janu Junovi, Zdeně Junové a Janu Březinovi a nezbývá než doufat, že se podaří pietu u námořnických hrobů v Olomouci uspořádat i v některém z následujících let.

   

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/Olomouc_27.7.2019

 

Severní Čechy - Boseň, Kuřívody a Březina

V sobotu 20. července 2019 věnoval severočeský oddíl dopolední čas mnichovohradišťskému bojišti. U pomníku ev. č. 47 zhotovil J. Náhlovský a M. Janoušek zcela nový základ, což byla první etapa související s uvedením do důstojnějšího stavu, než dřívější betonový sokl s jednoduchým křížem. Ve stejné době D. Koral s J. Třešňákem provedli očištění a úpravu okolí pomníků ev. č. 48 a 49. Potom následoval přejezd na kuřívodské bojiště, kde M. Janoušek a J. Třešňák natřeli stojany všech tří zdejších infopanelů 1866. Druhá dvojice očistila pomník ev. č. 22 od ptačího trusu a v menší míře posekala trávu u této památky. Nutno podotknout, že MÚ Ralsko zajistil již dřívější sekaní vzrostlejší trávy nejen u tohoto pomníku, ale také u centrálního pomníku ev. č. 1. Další sekání trávy provedli J. Náhlovský a D. Koral u infopanelu nacházejícího se v lese a u pomníků ev. 2, 3, 6, 7 a 10. Jelikož se J. Třešnák dalších prací nemohl zúčastnit, podpořil M. Janoušek sekáče u pomníků ev. č. 11 - 13. Po opětovném návratu k Mnichovu Hradišti bylo zvelebeno okolí pomníků ev. č. 33 a 34. Závěrečné práce se věnovaly v Březině pomníku ev. č. 53, kde došlo k nátěru spodní části kříže a zbytek byl demontován pro lepší přístup kvů-li obnově nátěru, a pomníku ev. č. 55, kde rovněž klesla tráva pod strunou sekacího stroje.
mhk1 mhk2 mhk3
 
 
 

 

 

 

Obnova pomníků z války 1866 v Račicích a Benátkách

V červnu byla ukončena kameníkem Jiřím Soukupem oprava pomníku ev.č. 2 na hrobě rakouského setníka Wilhelma Weila na úpatí vrchu Horka. Pomník je opět po letech díky aktivitě několika kolegů, kterým se podařilo sehnat potřebnou sumu na opravu, v bezvadném stavu. Oprava stála 107.323 Kč., 80% z této sumy uhradil Komitét z dotačního titulu, obec Račice nad Trotinou přispěla 20 % což činí 21.465 Kč. Předseda spolku s členy své rodiny v současné době pracuje na úpravě rovu a okolí památky.

Další památky byly opraveny v červenci opět Jiřím Soukupem na návsi v Benátkách a sice: ev.č. 213 - pyramida věnovaná 4 rak. a prus. vojákům, ev.č. 214 - jehlan věnovaný prus. praporčíku Louisu von Seydlitzovi, ev.č. 220 - pyramida věnovaná několika rak. důstojníkům a 50 rak. a prus. vojákům a poslední opravenou památkou je ev.č. 468 - pyramida věnovaná 4 prus. vojákům. Celou sumu za opravu tedy 41.143 Kč. hradila obec Benátky.

Zmíněné památky v obou lokalitách budou slavnostně odhaleny 17. srpna 2019. Tímto také zveme členy Komitétu, uniformované jednotky, i veřejnost na tyto drobné slavnostní akce.

   

 

Chlum 20.7.2019

V sobotu 20.7. byl demontován oplůtek u pomníku ev. č. 28 na Chlumu.Brigády se zúčatnili pánové M.Suchý a R.Balcárek

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM