Nová publikace - edice Volfových pamětí

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. se u příležitosti 156. výročí prusko-rakouské války rozhodl znovu vydat legendární publikaci z roku 1934 "Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866 (Zároveň průvodce po bojišti královéhradeckém)". Nejedná se o prostý reprint, ale o edici opatřenou značným množstvím vysvětlivek a poznámek, které čtenáři umožní lepší pochopení textu a upozorní ho i na dílčí Volfovy nepřesnosti, dále předmluvou s Volfovým životopisným medailonkem a odborným úvodem zařazujícím tyto paměti do dobového a historiografického kontextu. Výsledných více jak 100 stran je doplněno četnými obrazovými přílohami.

Slavnostní představení a křest této publikace se uskuteční v rámci vzpomínkových akcí k 156. výročí bitvy u Hradce Králové 2. července 2022 od 12:30 hod. u Muzea války 1866 na Chlumu po krátkém předchozím kulturním programu. Publikaci bude možné následně zakoupit ve stánku Komitétu 1866, po tomto datu i na e-shopu Komitétu 1866.

Volf plakátek

 

Exkurze Komitétu 1866 do severních a severozápadních Čech

Ve dnech 28. a 29. května podnikli členové Komitétu 1866 spolkovou exkurzi do severních a severozápadních Čech, tedy do oblastí, jichž se prusko-rakouská válka sice dotkla jen částečně, zejména průchody vojsk obou znepřátelených stran, či prakticky vůbec. I v těchto lokalitách se však nachází řada památek, které události roku 1866 připomínají. Jedná se v drtivé většině o tzv. veteránské pomníky, tedy památky, které v jednotlivých obcích na památků svých spoluobčanů padlých v prusko-rakouské válce, ale také ve válkách v letech 1848-1849, 1864 a 1878, zřizovali místní veteránské spolky. Dělo se tak v období od 70. let 19. do prvního desetiletí 20. století, často při příležitosti kulatého výročí panování císaře Františka Josefa I. Valná většina těchto veteránských pomníků však zanikla po roce 1945, kdy v příhraničních oblastech, odkud bylo odsunuto původní německé obyvatelstvo, vadily jejich německé nápisy a obecně vůbec smysl jejich zřízení.

První den se cílem exkurze postupně staly veteránský pomník z roku 1892 ve Volfarticích, veteránská deska z roku 1906 ve Skalici u České Lípy, veteránský pomník z roku 1899 ve Šluknově, hrob pruského podplukovníka Fragsteina v Lipové u Šluknova (zemřel zde v září 1866 na choleru), veteránský pomník z roku 1908 v Krásné Lípě, veteránský pomník z roku 1875 v Chřibské, veteránský pomník z roku 1896 v Arnolticích, dvě zachráněné desky z veteránského pomníku v Děčíně z roku 1893 a rovněž pouze dochovanou desku z veteránského pomníku v Chbařovicích z roku 1874. Vzhledem k tomu, že jsme se dostali až do okolí Ústí nad Labem, navštívili jsme také několik pomníků vztahujícím se k bitvám u Chlumce a Varvažova v roce 1813. V neděli jsme se pak dostali již do Krušnohoří a navštívili veteránské pomníky z roku 1898 v Litvínově-Chudeříně, Nové Vsi v Horách a Blatně u Chomutově, dále veteránský pomník z roku 1898 v Brandově, veteránský pomník z roku 1897 v zaniklé vsi Rusové a veteránský pomník ze stejného roku v nedalekém Výsluní. U každého z pomníků jsme položili symbolickou kytičku jako vzpomínku na padlé vojáky. 

Kromě této pietní a také čistě poznávací roviny bylo cílem exkurze podrobnější zdokumentování některých památek pro účely generálního katalogu památek vztahujících se k válečnému roku 1866. Exkurze se zúčastnili M. Suchý, Š. Demlová, M. Deml, P. Grulichová, P. Megela, Z. Studený, P. Hudeček, J. Kozák, I. Stolín, P. Šolcová, Z. Pátek a M. Barus, poouze v sobotu pak také J. Náhlovský, P. Novák a M. Janoušek.

S SZ 1  S SZ 2  S SZ 3

 

Drobná brigáda na náchodskem bojišti

16.5 a 19 .5 Petr Tylš posekal trávu podél hlavní silnice z Nového Města nad Metuji do Náchoda evidenční číslo 34 35 36 37 38 39 40 a dále posekal trávu u pomníku a křížů v okolí Václavic číslo 68 69 72 79 81 82 84 85 88 92 95 96 97 98 99 připomínající padlé vojáky a důstojniky z bitvy u Náchoda z 27.června roku 1866.

1866-brigáda bojiště u Náchoda – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda na Tovačovsku a Přerovsku

V sobotu 21. 5. 2022 proběhla na Tovačovsku a Přerovsku brigáda, při níž byly očištěny pomníky v Čechůvkách (ev. č. 11), Hrubčicích (ev. č. 10), Tovačově (ev. č. 1–8), Věrovanech (ev. č. 9), Rokytnici (ev. č. 15) a Dluhonicích (ev. č. 12). U všech pomníků bylo také upraveno jejich okolí a posbírány odpadky. U ústředního tovačovského pomníku byla vytrhána tráva mezi kameny celé mohyly a byly prořezány lípy uvnitř areálu této památky. Brigády se zúčastnili za Komitét 1866 V. Hradil, J. Jemelka, J. Synek a za 27. prapor polních myslivců J. Březina, Z. Junová a J. Juna. Městu Tovačov patří poděkování za vysekání trávy u ústředního pomníku v předstihu před brigádou.

  

 

 

Drobná brigáda v Lučanech nad Nisou

V neděli 15.5. provedl David Koral se synem Františkem drobnou brigádu u pomníku Velké války 1914-1918 a prusko-rakouské války 1866 e.č.42 v Lučanech nad Nisou. Bylo uhrabáno okolí  a v prostoru kačírku vytrhán plevel, smetákem pak byl očištěn i celý pomník.Nedaleko památníku byl upraven terén, který hrabáním poškodilo hejno uprchlých slepic.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Lucany_nad_Nisou/

  

 

Jinolice 5.5.2022.

Ve čtvrtek 5.5.2022. děti z Historického kroužku a kadetní setniny 74. pěšího pluku vyrazily do Jinolic, aby zde provedly pravidelnou údržbu křížku u rybníku Vražda. Děti očistily kříž a vyhrabaly listí z okolí pomníku.

https://1866.rajce.idnes.cz/Jinolice_5.5.2022/

 

Rozhovor s předsedou Komitétu 1866

V dubnovém čísle oficiálního zpravodaje Královéhradeckého kraje "U nás v kraji" byl uveřejněn rozhovor s předsedou Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Miroslavem Suchým o činnosti našeho spolku a plánech nejen na letošní rok. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE případně na tomto OKDAZU (str. 7).

 

Jarní brigáda na Náchodském bojišti

Petr Tylš
O tomto víkendu zahájil Tylš Petr sečení trávy u pomníku a křížů upominajicí na bitvu u Náchoda z 27.června roku 1866 za krásného a slunečného počasí osekal trávu v prostoru Václavic a Starkoče u pomníku a křížů evidenční číslo 63 64 66 68 69 70 72 73 79 80 81 82 83 84 85 98 99 100 106 dále zkontroloval stav křížů číslo 107 a 136 které tam byli před 3 týdny ve spolupráci s Petrem Havránkem členy komitetu a SPVH Náchod 6 prapor polních myslivců navráceny

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-jarni_brigada_na_nachodskem_bojisti_2022/

  

 

Brigáda severní Čechy

V pátek 15. dubna 2022 bylo na hřbitově ve Svijanech z kameninových zásypů pomníků ev. č. 35 – 38 odstraněno listí pomocí vysavače a konečnou fází se stalo uhrabání travnaté plochy celého hřbitova. Uhrabání proběhlo ve zdejší lokalitě také u samostatně stojícího pomníku ev. č. 39. Následný přejezd k pomníku ev. č. 54 mnichovohradišťského a pomníku ev. č. 3 jičínského bojiště a zvelebení jejich okolí splnilo další naplánovaný bod prací. Na bojišti u Mnichova Hradiště proběhla úprava pietního místa ještě u pomníku ev. č. 1. Potom již následovala hlavní činnost programu, která spočívala ve sběru odpadků na kuřívodském bojišti podél obou stran silnice E268 mezi pomníky ev. č. 1 a č. 12. Souběžně se sběrem bylo upraveno okolní zdejších památek. K pomníku ev. č. 13 se sběr neuskutečnil z důvodu stavebních prací nové trasy silnice směrem na Dolní Krupou. Celkem bylo naplněno 9 pytlů, které odvezl pracovník Městského úřadu Ralsko a Komitét 1866 děkuje uvedené samosprávě za jejich poskytnutí a následnou likvidaci. Brigády se zúčastnil J. Náhlovský, P. Novák, M. Janoušek, D. Koral a J. Třešňák.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_na_trech_severoceskych_bojistich_15.4.2022/

  

 

Jarní brigáda na bojišti u Hradce Králové

Na bojišti u Hradce Králové se uskutečnila v pátek 15. dubna 2022 tradiční jarní brigáda. Počet zúčastněných byl vyšší než obvykle, proto bylo možno vytvořit dvě skupiny. První pod vedením předsedy spolku se věnovala sanaci dělostřeleckého okopu č. VI. baterie setníka Kuhna. Tato parta sestávala z těchto členů: R. Balcárek, Š. Demlová, M. Deml, S. Hladíková, V. Hladíková, R. Hynek, P. Mrkvička, M. Musílek, L. Petr, Š. Staněk (za kadety), M. Suchý a Z. Zakl. Na valu byly vykáceny náletové dřeviny, keře a ponechány jen vzrostlé duby. Celý val byl pohrabán a upraven. Silnější kusy dřevní hmoty byly odvezeny ostatní sklizeny na hromady, které budou následně odvezeny technikou Zemědělského družstva Všestary, kolegou M. Dubickým. O tom, kolik bylo odvedeno práce svědčily čtyři ohromné kupy větví.
Druhá skupina se členy: B. Karešová, J. Kozák, J. Musílek, I. Stolín a J. Vilím odjela po naložení dvou kusů stojanů NS v Máslojedech do Hořiněvsi, kde byla plánována výměna stojanů na jižní straně obce. Nejdříve bylo třeba ořezat větve neudržované vrby, které clonily oběma tabulím. Po zdárné instalaci a přípravě bylo zjištěno, že plexi jsou uříznuta o 5 cm větší, než jsou desky s texty, proto musely být oříznuty. Po dovozu vypadlé tabule bylo zjištěno, že je nepoužitelná z důvodu rozlámání a chybějícího rohu, což nám ovšem nebylo předem nahlášeno. Vzhledem k tomu, byla deska předána pracovníkům muzea na Chlumu. Až bude vyrobena nová, nainstalujeme ji do stojanu. Poté jsme přejeli do Dohalic. Zde bylo třeba vykácet křoví a suché stromy na zahradě kde je umístěn hromadný hrob s pomníkem ev. č. 298, který již nebyl v zarostlé zahradě z ulice vidět. Odpad byl umístěn v zadní části zahrady u náhonu na dvou hromadách. Pomník samotný byl ošetřen a dle možností zbaven mechu ve spodní části soklu. Posledním úkolem, kterého se zúčastnili všichni přítomní, bylo nahrazení zaniklého kříže ev. č. 396 v areálu bažantí líhně v Boru. Kříž se soklem věnoval Komitétu prostřednictvím M. Suchého bývalý předseda J. Komárek. Kříž byl umístěn podle starších fotografií před kamennou stélu ev. č. 143.
Na závěr jsme poseděli při dobrém jídle v hospůdce na Chlumu. Všem zúčastněným a zejména nečlenům Komitétu patří náš dík.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-Velikonocni_brigada_H.K./

 

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM