Turistické vizitky ke 155. výročí bitvy u Hradce Králové

Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. inicioval při příležitosti 155. výročí bitvy u Hradce Králové vydání výroční turistické vizitky, která má dokonce dvě obrazové varianty – více info zde.
Vizitky bude možné zakoupit v prodejním stánku Komitétu 1866 v sobotu 26. června na vzpomínkové akci ve Vysokově u Náchoda a v sobotu 3. července na vzpomínkové akci na Chlumu u Hradce Králové. Po tomto termínu pak ještě také na e-shopu Komitétu 1866.

vizitka 1  vizitka 2

 

Vzpomínková akce v Cerekvici nad Bystřicí 19. června 2021

V sobotu 19. června 2021 se v Cerekvici nad Bystřicí konala vzpomínková akce na události z prusko-rakouské války roku 1866 organizovaná starostou obce Milanem Tobolkou, ředitelem projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 Radkem Balcárkem a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.
Program byl zahájen ve 13.45 hod. před kostelem Zvěstování Panny Marie krátkým koncertem hudby 1. gardového pěšího pluku a po nástupu uniformovaného vojska přivítal moderátor Jiří Synek přítomné hosty, mezi nimiž nechyběli ředitel Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové plukovník Tomáš Rak, starostka obce Máslojedy Blanka Karešová nebo náměstek primátora města Hradce Králové Jiří Bláha. Po projevech, které pronesli starosta obce M. Tobolka, R. Balcárek, historik Muzea východních Čech v Hradci Králové Josef Šrámek, J. Bláha a předseda Komitétu 1866 Miroslav Suchý, byla slavnostně odhalena jedna historická rarita. Jednalo se o obraz, který namalovala matka podporučíka Eugena Sauer-Csáky von Nordendorf, jednoho z rakouských důstojníků, kteří v Cerekvici zemřeli na následky svých ran utrpěných ve svíbském lese. Tento mladý důstojník byl pohřben na cerekvickém hřbitově a jeho matka Virginie nechala do hřbitovní kaple zavěsit vlastnoručně malovaný obraz, kde je její syn vypodobněn mezi dalšími mrtvými vojáky. Obraz dlouho visel v kapli, pak byl přemístěn do obecní hospodářské budovy a byl téměř zapomenut. Na podzim loňského roku se ho šťastnou náhodou podařilo najít a díky R. Balcárkovi byl restaurován v Muzeu východních Čech v Hradci Králové restaurátorkou Danou Barvovou.
Následoval křest brožury Příběh zapomenutého obrazu – Cerekvice nad Bystřicí v roce 1866 z pera J. Synka a R. Balcárka, která vznikla s přispěním Jiřího Náhlovského, Ivana Tejkla a Jiřího Marko Bohdaneckého. Popisuje životní příběh Eugena Sauer-Csákyho a všechny peripetie spojené s objevením a záchranou jeho obrazu. Ve druhé části jsou zaznamenány události v Cerekvici, především od 1. do 3. července 1866 a známý příběh Cerekvických růží, který je s pobytem pruského vojska úzce spjat. K brožuře byly vytištěny i dvě pohlednice. Poté, co byla publikace pokřtěna cerekvickým vínem Stara trta, jehož sazenice byly přivezeny z okolí slovinského Mariboru, byli dekorováni pamětní medailí k 155. výročí bitvy u Hradce Králové všichni, kdo se podíleli na záchraně obrazu, vzniku publikace, či podpoře vzpomínkové akce a také ti, kdo opravili pomníky z války roku 1866 na cerekvickém hřbitově.
Po pietním aktu u kříže před kostelem a vystřelení čestné salvy byl uspořádán průvod vojska a diváků a odebral se na hřbitov, kde se odehrála další část programu. Ke všem hrobům padlých z roku 1866 byly položeny kytice (zvláště bohatou věnoval J. Náhlovský na hrob příslušníků 2. magdeburského pěšího pluku č. 27, tedy jednotky, jejíž uniformu s hrdostí a se ctí nosí). Farář Marián Benko poté požehnal hrobům a pronesl modlitbu za padlé a zemřelé. Následovalo slavnostní zavěšení repliky obrazu Eugena Sauer-Csákyho, kterou nechal zhotovit R. Balcárek, do hřbitovní kaple, tedy na místo, kde ho původně umístili příbuzní zemřelého důstojníka.
Po požehnání obrazu se všichni přesunuli na nádvoří cerekvického zámku k občerstvení, které jim opět zpříjemnila hudba 1. gardového pěšího pluku. Od 17 hod. se v cerekvickém kostele konala zádušní mše za všechny oběti prusko-rakouské války a za Eugena Sauer-Csákyho sloužená farářem M. Benkem, která celý bohatý program tohoto dne důstojně zakončila. Všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu této krásné vzpomínkové akce, patří velký dík.

Cerekv 1  Cerekv 2  Cerekv 3

Kompletní fotogalerie z celé akce https://1866.rajce.idnes.cz/Vernisaz_restaurovaneho_obrazu_1866_v_Cerekvici_n_B./

 

Výsledky žádostí o dotaci Ministerstva obrany na rok 2022

Ministerstvo obrany zveřejnilo na svém webu přehled žádostí o dotaci na péči o válečné hroby na rok 2022 i s výčtem těch žádostí, kterým budou v příštím roce skutečně přiděleny finanční prostředky. S památek ve vztahu k prusko-rakouské válce roku 1866 dotaci obdrží

 - soubor pomníků na bojišti u Kuřívod (žadatel Vojenské lesy a statky ČR),

 - soubor pomníků na hřbitově v Turnově-Hruštici (žadatel Město Turnov).

(Dle webu ministerstva byly dále finanční prostředky na rok 2022 přiděleny také na opravu pomníku padlým z roku 1866 a z první světové války v Jeřmanicích u Liberce, podle vědomí Komitétu 1866 však tento pomník s událostmi prusko-rakouské války nijak nesouvisí.)

Naopak jako neúspěšné byly vyhodnoceny žádosti o dotaci na opravu následujících památek

 - pomník Václava Hory v Praze-Holešovicích (žadatel Římskokatolická farnost u sv. Antonína Paduánského Praha-Holešovice),

 - oprava pomníku obětem prusko-rakouské války r. 1866 a 1. světové války (žadatel Město Dvůr Králové nad Labem).

 

drobná brigáda na Českoskalickém bojišti.

Dne 19.6. provedl P.Tylš brigádu v okolí České Skalice kolem hrobů  a pomníků na zdejším bojišti posekal trávu a další plevel.

1866-brigáda Česká Skalice 19.6.2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Oceněný Komitet

Dne 16.6. 2021 převzal předseda spolku ocenění Rady Královéhradeckého kraje za dlouhodobý počin a významný přínos památkové péči na území Královéhradeckého kraje.

  

 

Severní Čechy - Klášter Hradiště nad Jizerou, Bílá Hlína, Ševčín, Mnichovo Hradiště, Mužský a Boseň

V sobotu 5. června 2021 proběhla na bojišti u Mnichova Hradiště brigáda zaměřená na sekání trávy, které se zúčastnil J. Náhlovský, D. Koral, M. Janoušek, J. Třešňák a Š. Novák. Nejdříve všichni zvelebili okolí pomníků ev. č. 32, 10 - 12 a 14 - 20. Následné práce již probíhaly ve dvou skupinách, kdy první tři jmenovaní členové spolku posekali trávu u pomníků ev. č. 2, 3, 26 a 27 a zbývající členové provedli zásah u pomníků ev. č. 4, 5, 6, 7, 9, 13 a 24. Další společnou lokalitou byl pomník ev. č. 1, a potom opět vznikly uvedené a odděleně pracující skupiny. Více členná se zaměřila na pomníky ev. č. 44, 46, 47, 51 a 52 a druhá na pomníky ev. č. 21, 41, 42 a 43. Společné zakončení pracovního dne bylo u pomníku ev. č. 35. 

1866-brigáda mnichovohradišťské bojiště 5.6.2021 – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda - Václavice 5.6.

P.Tylš a P.Havránek provedli finální úpravu centrálního pomníku e.č.68 ve Václavicích.Byl obnoven nápis a kačírkem vysypáno okolí památníku.

1866-brigáda Václavice – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda v Cerekvici dne 7.6. 8.6. 9.6.2021

V pondělí dne 7.6. 2021 se sešli pánové M. Suchý a L. Petr, aby pokračovali v obnově písma na pomnících ev. č. 92 a 94 na hřbitově v Cerekvici nad Bystřicí. Druhý den 8.6. 2021 se opět vypravili na místo,aby práce na těchto pomnících dokončili.Další brigáda v Cerekvici nad Bystřicí se konala dne 9.6. 2021. M. Suchý a L. Petr pokračovali v obnově písma na pomnících ev. č. 91 a 98.

1866-brigáda Cerkvice – daviduskoral – album na Rajčeti (idnes.cz)

  

 

Brigáda 6.6 2021 - Dohaličky

Dne 6.6. 2021 se sešli M. Suchý, J. Vorel, R. Balcárek, P. Mrkvička, Š.Demlová, Michal Deml a Matyáš Deml na starém hřbitově u kostela svatého Jana Křtitele. U pomníku ev. č. 177 odstranili bujný porost břečťanu a památku očistili a omyli. Dále byl zjištěn dobrý stav památky ev. č.305, který nepotřeboval větší údržbu.

      

 

 

Brigáda-Nové Kocbeře

Dne 5.6. provedli členové sdružení Burkersdorf 1745 brigádu na lazaretním hřbitově u obce Nové Kocbeře na Královedvorsku.

   

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM