74. pěší pluk v Jičíně

Dne 2.4.2023 znovu  Jičínem pochodovali vojáci ve slavnostních uniformách!
Jednalo se o připomínku 74. pěšího pluku. Vojáci v útvaru prošli Husovou ulicí ke koselu sv. Jakuba Většího.
U kostela čekali vojáci od prvního saského mysliveckého praporu, kteří kvůli této akci přijeli z Německa, aby nás podpořili v naší činnosti.
Společně zamířili do kostela, kde si sedli do lavic, a poslouchali proslov Šikovatele 74. pěšího pluku Petra Lazurka.
V projevu bylo vysvětleno, proč jsou desky se jmény padlých 74. pěšího pluku umístěny právě v tomto kostele. Konkrétně se zde nachází deska upomínající na první bojové nasazení 74. pěšího pluku za války 1866 a tažení do Bosny a Hercegoviny.

Klub vojenské historie Jičín  vystupuje  na vojensko-historických akcích právě v uniformách 74. pěšího pluku z roku 1866, kdy na našem území došlo k největší bitvě v našich dějinách, přímo Jičín se stal dějištěm druhého největšího střetu celé války.
Zajímavé je, že 74. pěší pluk je jedinou jednotkou, která byla poprvé bojově nasazena ve svém vlastním doplňovacím obvodu. Vojáci tak skutečně bránili své domovy a rodiny proti nepříteli. V současnosti je naše historická jednotka oceňována nejenom za perfektní vystupování a disciplínu, znalost povelů a čím dál lepší vyzbrojenost a vystrojenost. Za našimi členy je vidět skutečně velký kus práce a jsme rádi, že naši kadeti s námi zůstávají a pořizují si své vlastní uniformy. A vytváří tak 74. pěší pluk.
I díky tomu počet našich členů stoupá a na akcích jsme často jednou z nejpočetnějších jednotek. Této akce se nás účastní „jen“ 13, ale do pole v současné době dokážeme postavit už 28 osob.

Po proslovu následovalo fotografování vojáků u desky se jmény padlých z roku 1866.
Poté se vojáci seřadili a přešli ke kasárnám 74. pěšího pluku.
Před kasárnami znovu krátce mluvil Petr Lazurko a vysvětloval fungování kadetů ve válce 1866.

Následoval úžasná prohlídka budovy kasáren, kde jsem si prohlíželi refektář, kde rakouská armáda vytvořila nový strop, jídelnu postavenou Rudou armádou, barokní kapli či kinosál.
Naší pozornosti neunikla ani okna, ze kterých roku 1866 střílela saská pěchota na postupující pruské jednotky na hrázi rybníku Kníže.

Po poutavé prohlídce se vojáci seřadili na nádvoří kasáren, kde probíhal výcvik, do kterého se mohla zapojit i široká veřejnost. Zájemci si mohli vyzkoušet základní povely. Zájemci si mohli i potěžkat zbraně, které členové KVH Jičín používají. Ať už se jednalo o pušky, šavle či výstroj tesaře, kterou tvoří pila a dvě sekery Teslice a Dlátovka. Obě sekery jsou velmi staré a válku roku 1866 s nějvětší pravděpodobností pamatují.
Následovaly ukázky formací v místech, kde vojáci skutečně cvičili. K vidění byly různé typy pochodu a obrana proti jezdectvu.

Závěrem bychom rádi poděkovali Městu Jičín, Jičínské farnosti za přístup do kostela k deskám padlým a spolku Balbineum za úžasnou prohlídku prostor,  kde jsme mohli pořídit i fotky výcviku na autentických místech.

Fotogalerie:

Galerie 1

Galerie 2

 

Brigáda na Chlumu u Hradce Králové 19.3.2023

O víkendu 18. a 19. 3. proběhla na bojišti u Chlumu brigáda organizovaná panem Radkem Balcárkem pod názvem Za bojiště krásnější. Sešla se zhruba dvacítka dobrovolníků ,která se společnými silami vrhla do odstraňování náletových dřevin a suchých stromů u několika památek na centrálním bojišti bitvy.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_na_Chlumu_19.3.2023/

 

  

 

 

Brigáda na hradeckém bojišti 18.3.2023

V sobotu 18. března se uskutečnila první letošní brigáda na bojišti u Hradce Králové zaměřená na instalaci nových stojanů naučných stezek. Pro tentokrát jsme zvolili trasu od Josefovské pevnosti na královéhradecké bojiště. První vyměněný stojan se nachází ve Vlkově na návsi, druhý u nádraží ve Smiřicích, následovaly stojany v Rodově, Hořiněvsi u Hankova domu a dva na Chlumu u loni opravených pomníků ev.č. 28 rakouského setníka Beckerse a ev.č. 29 rakouského ppor. Stelznera. Zde je jeden ze stojanů v majetku MVČ a bude Komitétu řádně proplacen. Jelikož jsme s plánovanou prací byli hotovi dříve než jsme předpokládali, počali jsme s likvidací porostů na valu Kuhnovi dělostřelecké baterie, což bylo původně plánováno na nedělní akci svolané Gardou města HK. Brigády Komitétu se zúčastnili: Š. Demlová, B. Karešová, J. Musílek, M. Suchý, J. Vilím a mládežníci Michal Deml, Matyáš Deml, V. Milsimer a M. Musílek, kteří předvedli obdivuhodný výkon. Akci jsme ukončili za soumraku v 18.30 hod.

V neděli jsme pokračovali na akci za zkrášlení bojiště svolané Gardou města HK.

https://daviduskoral.rajce.idnes.cz/1866-brigada_H.K._18.3.2023/

  

 

Bojiště u Náchoda 4.5.2023

O uplynulém víkendu poukazal P.Tylš na znečištění pomníků na náchodském bojišti ,které způsobilo nešetrné prohlubování silničních příkopů.

   

 

On-line vědomostní hra o roce 1866

V sobotu 18.2. v 19:00 začalala On-line vědomostní hra o roce 1866, probíhala prostřednictvím „jit.meet“. Podklady pro hru vytvořilo Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s Komitétem pro udržováním památek z války roku 1866.
Hra systému „Riskuj“ obsahovala různě těžké otázky, kdy hráči poznávali uniformy vojáků, osobnosti války, bojiště války 1866.
Na výzvu v četu se hlásili na výběr otázky z daných témat a vybrali, za kolik bodů otázku chtějí.
Pokud byla otázka zodpovězena správně, dotyčnému byl zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazila otázka, mohli se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpověděl špatně, možnost odpovědět měli ti, kteří se přihlásili po něm.
Když byly zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevřela se bonusová otázka, která byla za zvýšený počet bodů.
Zajímavé bylo hru i jen sledovat. Každý se tam mohl dozvědět něco nového a sledovat výkony soutěžících.

1. místo „David P“ 65 000 bodů
2. místo „Vojtěch Klapal“ 59 000 bodů
3. místo „Marek a Míra“ 48 000 bodů

Na přání soutěžících byla sehrána ještě jedna hra. Ovšem s podstatně obtížnějšími okruhy otázek.
Soutěžící v ní poznávali hodnosti rakouské a pruské armády, kolik jednotek určitého typu bylo v roce 1866 v rakouské, pruské a saské armádě.

V této výrazně těžší hře byly body takto:
1. místo „Marek a Míra“ 54 000 bodů
2. místo „David P“ 51 000 bodů
3. místo „Vojtěch Lídl“ 41 000 bodů

Soutěžící tyto dvě hry hráli déle než dvě hodiny a bylo znát, že je tato hra se znalostmi baví. Ve virtuální místnosti, kde bylo možné hru sledovat, bylo až 16 osob, z toho 7 aktivních hráčů, kteří  odpovídali na otázky.
Hra trvala celkem dvě hodiny, přesto u soutěžících nebyla znát únava a snažili se stále získat co nejvíce bodů.
Je možné, že se tato hra s jinými otázkami někdy zopakuje.

https://mpcr.rajce.idnes.cz/1866_online_hra_2023/

 

Novoroční vycházka po bojišti u Hradce Králové

Dne 1.1.2023 se pod vedením Radka Balcárka konala vycházka centrálním bojištěm na Chlumu. U každého zastavení podal Radek B. stručný výklad událostí osudného dne 3.7.1866. První kroky vedly skupinu cca 20 návštěvníků k pomníku Baterie mrtvých, následoval přesun k dělostřeleckým okopům v lesíku naproti, k Muzeu války 1866 a dále k ossariu, kde zároveň proběhla prezentace používání rakouské perkusní předovky a pruské jehlovky. Dále jsme se odebrali na Pruský hřbitov, ve směru k Rozběřicím pak k pomníku rakouského I. armádního sboru a výpravu jsme ukončili prohlídkou kostela Proměnění Páně s přilehlým starým hřbitovem. Poté se návštěvníci rozešli s popřáním všeho dobrého do nového roku.

   

 

 

Vánoční dárek Chrastové Lhotě – restaurovaný a přemístěný pomník pruského vojáka Aloise Kargera

Dvě fotografie k tomuto článku hovoří za vše. Na první je pomníček pruského vojáka Aloise Kargera z 9. setniny 8. východopruského pěšího pluku č. 45, jak vypadal 10. 11. 2022 těsně před vyzdvižením firmou Metalgranit Letovice. Na druhé je stejný pomník restaurovaný a umístěný na novém místě schváleném Komitétem 1866 vyfocený dne 15. 12. 2022. V krátké době se podařilo Muzejnímu historickému klubu Záviš ze Svitav, v čele se členem Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Miloslavem Štrychem, uskutečnit záměr, který byl plánován a postupně realizován více než 4 roky. Pomník se podařilo přemístit z nevyhovujícího místa na hranici dvou pozemků (předtím byl už třikrát v minulosti přemísťován) do důstojné lokality a zároveň zrestaurovat jeho zachovanou část a doplnit nápisem. V poslední chvíli byla celá akce ještě na 6 měsíců zastavena administrativními průtahy. Krom zmíněného Muzejního historického klubu Záviš se o zachránění této památky přičinil především místně příslušný Obecní úřad v Brněnci, vedoucí kulturního odboru MÚ Svitavy Bc. Světlana Češková a dále členové Komitétu 1866 Jiří Hanuš a Jiří Synek, přičemž sám Komitét pro udržování památek z války roku 1866 na opravu tohoto pomníku rovněž finančně přispěl. 

 

Ch lhora 10.11.2022  Ch lhota 15. 12 2022

 

PF 2023

PF 2023 Kom1

 

Zemřel člen Komitétu 1866 Zdeněk Pátek

V sobotu 17. prosince 2022 zemřel po krátké těžké nemoci člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s. Zdeněk Pátek, nadšený dokumentátor pomníků z prusko-rakouské války. Poslední rozloučení s ním proběhne ve čtvrtek 22. prosince 2022 od 15:15 ve smutešní síni pardubického krematoria.

Čest jeho památce!

Z. Pátek 2018  parte Paťas

 

Odešel Petr Koucký

Ve středu 14. prosince 2022 náhle zemřel Petr Koucký, který byl členem Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 již od roku 1990. Poslední rozloučení s ním se bude konat pouze v úzkém rodinném kruhu.

Čest jeho památce!

 

Podkategorie


  • VITA ENIM MORTUORUM IN MEMORIA EST POSITA VIVORUM